Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 1 juni 2017

Personalia

De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid mevrouw dr. S.E. (Suzanne) Steigenga-Kouwe.

De heer T.C. (Tom) Weerdmeester (SP) neemt weer zitting in de raad na een korte afwezigheidsperiode.

De gemeenteraad heeft…

… op verzoek van SP, GroenLinks en PvdA beraadslagingen gevoerd over het verkoopproces en de betrokkenheid van bewoners en huidige gebruikers van het pand aan de 1e Middellandstraat 103-111 en de toekomst van het Wijkpaleis. De volgende moties zijn aangenomen:

… gedebatteerd over kwetsbaar ouderschap en anticonceptie. De volgende moties werden door de raad aangenomen:

… besloten de motie-Bruijn e.a. ‘Ondertunneling ’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan’ en de motie-Kathmann ‘Eten van twee walletjes’ als door het college afgedaan te beschouwen. De PvdA diende – gesteund door alle andere partijen – de motie ‘Vinger aan de pols ’s-Gravendijkwal, nu en in de toekomst’ in. De motie draagt het college op om na uitvoering van de experimenten tijdens de renovatie van de Maastunnel, experimenten en initiatieven te blijven onderzoeken en uitvoeren die tot doel hebben de leef- en luchtkwaliteit structureel te verbeteren;

… de grondexploitaties Dahliablok en Coolhaven in uitvoering te nemen;

… de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2017, de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard vastgesteld;

… de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2021 RZG Zuidplas vastgesteld;

… de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen met financiële informatie over de grondexploitatie Dahliablok en Coolhaven.

Bestemmingsplannen

De raad stelde de (gewijzigde) bestemmingsplannen ‘Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen’ en ‘Oud-IJsselmonde’ vast.

Verordeningen

De Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Rotterdam 2017 is met algemene stemmen vastgesteld.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.