Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 11 mei 2017

De gemeenteraad heeft…

… gedebatteerd over de gemeentelijke deelname aan de ontwikkeling van Feyenoord City. Feyenoord City omvat naast een nieuw stadion ook een grote gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid en een tweede leven voor De Kuip. De gemeenteraad van Rotterdam nam een principebesluit over de gemeentelijke investering van 135 miljoen euro in Feyenoord City. 40 miljoen aan aandelen, 60 voor bouwgrond en 35 miljoen euro voor infrastructuur. Het voorstel werd met 35 stemmen voor en 10 tegen aanvaard. De Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en de leden Verveen (D66) en Mosch (Leefbaar Rotterdam) stemden tegen. Een definitief besluit volgt eind 2018.

De raad eiste wel garanties. Zo staan zeventien voorwaarden in een ‘position paper’ waarmee de gemeente Rotterdam controleert of Feyenoord City haar afspraken nakomt. De raad nam ook verschillende amendementen aan over bijvoorbeeld de bereikbaarheid en extra parkeerplaatsen. Het aanbieden van een nieuw besluit ter goedkeuring aan de raad als Feyenoord City niet aan gestelde voorwaarden uit de position paper kan voldoen, een exit-strategie en een social return met duurzame en volwaardige banen.

De fracties dienden ook 30 moties in. Daarvan werden de volgende 26 moties aangenomen:

… het Stedelijk verkeersplan Rotterdam 2016-2030 vastgesteld. De SP, VVD en PvdA stemden tegen; 

… de zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (RMDH) en de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 vastgesteld. De SP en Partij voor de Dieren stemden tegen;

 … besloten de Verordening Bedrijven Investeringszone Kruiskade 2017 in te trekken;

 … de geheimhouding bekrachtigd van:

  • de collegebrief over de tenuitvoerlegging van de huurzaak en de stand van zaken Boompjeskade/Vastgoed
  • een deel van het overzicht bestemmingsreserve Wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
  • de bijlage van de collegebrief over de stand van zaken rond de financiering van het stadion.

Verordeningen

De raad stelde de gewijzigde Subsidieverordening Rotterdam 2014 vast.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.