Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 6 april 2017

De gemeenteraad heeft…

… beraadslagingen gevoerd over de aanpak van blauwalg in de Kralingse Plas. Dit op verzoek van VVD, PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De volgende moties zijn met algemene stemmen aangenomen:

… gedebatteerd over discriminatie en islamfobie. De volgende moties zijn aangenomen:

… het initiatiefvoorstel ‘Te jong om thuis te zitten’ van de heer M.A. (Maarten) van de Donk (VVD) besproken en twee voorstellen overgenomen. De voorstellen richten zich op het verbeteren van het perspectief van bijstandsgerechtigde 40+ers op deelname aan de arbeidsmarkt. Verbeterde intakegesprekken en de daaruit voortvloeiende nieuwe informatie moeten leiden tot een betere match tussen vraag en aanbod;

… besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van gymzaal Nieuwe Dorp in Heijplaat;

… de Omissieregeling 2017 vastgesteld;

… de geheimhouding bekrachtigd van een document van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard over de actualisatie van de grondexploitatie 2017.

Verordeningen

De raad stelde de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017 vast. SP, CU-SGP, Partij voor de Dieren en Nida stemden tegen.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan ‘H6-weg’ vast. De Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks stemden tegen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.