Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 12 januari 2017

De burgemeester sprak aan het begin van de vergadering zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede uit. Ook stond de gemeenteraad stil bij het overlijden van het oud-raadslid de heer mr. H.E. (Henk) Koning.

Initiatiefvoorstel

Leefbaar Rotterdam en het CDA dienden een initiatiefvoorstel "De vrijblijvendheid overboord" in. Hierin wordt voorgesteld dat er meer Rotterdamse regie komt op de inburgering en hoe dat kan worden bereikt. Het college komt met een reactie, waarna het voorstel wordt besproken in de raadscommissie Werk en inkomen, participatie en volksgezondheid.

 De gemeenteraad heeft:

  • ingestemd met de begroting van BOOR en de (her)benoeming van de leden van het algemeen bestuur;
  • ingestemd met wijzigingen van de rechtspositieregeling van de gemeentelijke ombudsman en de directeur Rekenkamer.   

Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie raadsgriffie Rotterdam, 010 267 2751 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl