Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 15 december 2016

De gemeenteraad heeft…

… op verzoek van de SP beraadslagingen gevoerd over het gehouden referendum over de Woonvisie; het debat in de stad, de uitkomsten en de politieke weging daarvan. Ook is gediscussieerd over de voorbereiding en het verloop van het referendum;

… de Woonvisie vastgesteld. Leefbaar Rotterdam, D66, CDA en VVD stemden voor De volgende moties zijn aangenomen:

… ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de Coolsingel. Tegen stemden de PvdA, SP, GroenLinks, VVD en de Partij voor de Dieren. De volgende twee moties zijn aangenomen:

… ingestemd met de realisatie van het Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen. De Partij voor de Dieren, SP, Nida en enkele leden van Leefbaar Rotterdam en D66 stemden tegen;

… gedebatteerd over het feitenonderzoek naar de fraude rond Boompjeskade 10-14 (Waterfront). De volgende moties zijn aangenomen:

… op verzoek van de SP, Partij voor de Dieren en de PvdA beraadslagingen gevoerd over het niet uitvoeren van twee moties door het college. Het gaat om de moties ‘Clausule in contracten voor bijstelling inkomen topambtenaar’ en ‘Een moreel appel’. Een ingediende motie van afkeuring (SP, Partij voor de Dieren) werd verworpen

… gedebatteerd over het onderzoek naar de werkcultuur van de gemeente Rotterdam;

… het voorstel aangenomen om het water van de Steigersgracht (RIF010) te onttrekken aan de openbaarheid;

… ingestemd met de wijziging van de Kadernota lokale lasten 2014-2018;

… het Masterplan Sportcampus & Park de Twee Heuvels en de bijbehorende grondexploitatie gewijzigd vastgesteld. De volgende moties zijn aangenomen:

… gesproken over het Rekenkamerrapport ‘Kwetsbaar vertrouwen’. Een onderzoek naar integriteitsrisico’s in het inkoop- en aanbestedingsproces. De raad stemde in met de conclusies en aanbevelingen;

… de grondexploitatie 2e Carnissestraat vastgesteld;

… de 10-maandsbrief met algemene stemmen aanvaard;

… het Meerjarenperspectief Grond & Vastgoed 2016 vastgesteld;

… de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen bij de brief van burgemeester en wethouders over de haalbaarheidsstudie Feyenoord City en het mobiliteitsplan, de lijst openstaande debiteuren van het gemeentelijk vastgoed en de geheime toelichting over de uitbreiding van het bestaande krediet en de grondexploitatie van de Sportcampus Rotterdam.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.