Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 8 september 2016

Initiatiefvoorstel

Naar verwachting treedt in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. Een wet waarin veel wetten en regels voor ruimtelijke projecten worden gebundeld. Doel is te komen tot een eenvoudigere, efficiëntere en betere afhandeling van zaken als het aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen.De invoering van de wet heeft nogal wat consequenties; zeker voor gemeenten. Het initiatiefvoorstel van de VVD verzoekt het proces om zaken te veranderen tijdig te starten en dat alle verordeningen en regels op tijd gewijzigd worden. Het college wordt gevraagd om een reactie en het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

De gemeenteraad heeft…

 • op verzoek van de PvdA beraadslagingen gevoerd over ‘Uitspraken over de bouwstop AZC Beverwaard’;
 • gedebatteerd over de rol van de gemeente bij de World Expo 2015 in Milaan en het laten doen van onafhankelijk onderzoek naar de pogingen om de World Expo in 2025 naar Rotterdam te halen en daarvan te leren. Dit op verzoek van de VVD. Een motie van afkeuring (SP) is verworpen. Leefbaar Rotterdam, CDA, D66 en CU-SGP stemden tegen; 
 • beraadslagingen gevoerd over ‘de aanpak van belagers van hulpverleners’ op verzoek van PvdA en Leefbaar Rotterdam. De motie Bodycams voor politie (Leefbaar Rotterdam, PvdA, CDA) is aangenomen; 
 • op verzoek van de SP, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks beraadslagingen gevoerd over het auteursrecht van het tegeltableau in zwembad De Zeehond in Rozenburg. De motie Zoek het uit (SP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren) wordt de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht, omdat de stemmen staakten. 22 raadsleden stemden voor en 22 tegen; 
 • mevrouw mr. L. (Leyla) In en mevrouw M.M. (Mil) van Leeuwen benoemd als leden van de Referendumcommissie Rotterdam; 
 • een verklaring van geen bedenkingen verleend voor het project ‘Studentenhuisvesting Tramkeerlus Eerste Fase, hoek Burgemeester Oudlaan en Abram van Rijckevoorselweg; 
 • de ligging van de veiligheidscontour Eemhaven-Distripark Albrandswaard vastgesteld.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

 • Gedempte Zalmhaven. De motie Verbonden buitenruimte (GroenLinks, CU-SGP) is aangenomen
 • Alexanderknoop
 • Pascalkwartier fase 2 Rotterdam
 • Verlegging 2×24 crudeleidingen Rozenburg
 • Havenlofts Nassauhaven.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Kijk ook eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart (http://besluiten010.nl/). Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de besluiten die voor de gehele gemeente gelden.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.