Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

donderdag 2 oktober 2014

Personalia

De gemeenteraad stond tijdens de vergadering stil bij het overlijden van de heer H. (Harm) van den Born. Van mei 2002 – maart 2006 was hij lid van de gemeenteraad namens het CDA. Naast verschillende raadscommissies was de heer Van den Born lid van de regioraad en van augustus 2004 – maart 2006 voorzitter van zijn fractie in de gemeenteraad.Personalia

De gemeenteraad heeft….

  • gedebatteerd over wijzigingen in het beheer en toezicht van de metrostations en het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om meer OV-surveillanten te bekostigen voor het toezicht in de metrovoertuigen. Een motie van ChristenUnie-SGP, Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA werd aangenomen. De raad sprak middels de motie uit dat de RET zelf invulling geeft aan haar bezuinigingsopgave, maar dat bij de uitvoering daarvan de veiligheid van de metroreiziger minimaal gelijk dient te blijven of te stijgen. Het college werd verzocht deze uitspraak als harde eis te communiceren richting de RET en dit te toetsen. GroenLinks, VVD en Partij voor de Dieren stemden tegen;
  • met algemene stemmen ingestemd met de reactie op voorstellen van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Denk aan voorstellen over het Economisch Vestigingsklimaat, de Strategische Bereikbaarheidsagenda en de conceptbegroting;
  • de lijst met de door de gemeente of door een gemeentelijk bedrijf uitgevoerde economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Dit in het kader van de Wet markt en overheid;
  • het voorstel tot wijziging van de verordening Restauratiefonds en particuliere woningverbetering vastgesteld en adressen aangewezen;
  • ingestemd met de wegonttrekking van de Ophemertstraat;
  • de tweede herziening van het bestemmingsplan Dirk van den Burgweg met algemene stemmen vastgesteld.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nlen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.