Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 17 september 2015

Initiatiefvoorstel

Leefbaar Rotterdam diende een initiatiefvoorstel in over het in gebruik nemen van de methodiek van Stichting Familieklas binnen het Rotterdamse basisonderwijs. De methodiek pakt de gedragsproblemen aan bij kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij de problemen binnen het gezinssysteem onlosmakelijk verbonden zijn met de getoonde gedragsproblemen. Het voorstel wordt besproken in de raadscommissie nadat het college advies heeft uitgebracht.

De gemeenteraad heeft….

  • beraadslagingen gevoerd over de opvang van vluchtelingen in Rotterdam. Dit op verzoek van PvdA, CU-SGP, SP, GroenLinks, Nida, Partij voor de Dieren, VVD en CDA. Samen met D66 dienden deze fracties een motie in die werd aangenomen. De motie verzocht het college in gesprek te gaan en te blijven met het ministerie en het COA om opvangcapaciteit aan te bieden en op zoek te gaan naar geschikte locaties voor de opvang. De verschillende raadsfracties dienden naast deze motie nog tien moties in. Vijf daarvan werden aangenomen. Een motie van SP en CU-SGP droeg het college op direct te gaan overleggen met woningcorporaties over de mogelijkheden voor extra huisvesting en aan de slag te gaan met het verbouwen en inrichten van gemeentelijke panden, verdeeld over de stad. Ook een motie van GroenLinks, PvdA, Nida en CU-SGP werd aangenomen. De motie verzocht de vluchtelingen te informeren over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te verrichten. VVD wil dat Rotterdammers actief betrokken worden bij de opvang. VVD, SP en Groenlinks droegen het college op zo snel mogelijk aan de gemeenteraad te rapporteren op welke locaties de gemeente de opvang van vluchtelingen gaat faciliteren. De laatste motie die werd aangenomen is van Nida, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CU-SGP, VVD en SP. De fracties verzoeken de raad te rapporteren over de mogelijkheden waarop kinderen onder de vluchtelingen zo snel mogelijk naar school kunnen in Rotterdam; 
  • gedebatteerd over de inpassingsovereenkomst A13/A16. Na de eerste termijn stelde het college voor de besluitvorming op te schorten, opnieuw met de minister in gesprek te gaan en het voorstel opnieuw met in de vakcommissie te bespreken. Dit met als doel om tot een nog betere inpassing te komen. Daarna wordt de bespreking in de raad voorgezet. Wel werd er al een motie van VVD, PvdA, D66 aangenomen. De motie droeg het college op de toegang richting de Wildersekade vanaf N209 – ter hoogte van de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan – ten minste in één richting mogelijk te maken. De motie droeg verder op om in overleg met Lansingerland te zorgen voor het snel realiseren van verbreding of extra en langere passeermogelijkheden op de Schiebroekseweg. Ook droeg de motie op om in de definitieve situatie te zorgen voor een volwaardige ontsluiting van de bedrijven aan de Wildersekade via de Schiebroekseweg, richting N209;     
  • besloten een krediet beschikbaar te stellen voor renovatie en restauratie van de Maastunnel; Tegen stemden Partij voor de Dieren en GroenLinks;
  • gedebatteerd over het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding;
  • besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het verkrijgen van vastgoedobjecten van WOM Vastgoed B.V.;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de bijlage bij de brief van het college over gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en de bijlage bij de brief over afwikkeling erfpachtmaatregel Schiekadeblok.

Bestemmingsplannen

De raad stelde het bestemmingsplan Ecopassages Hofwijk vast. VVD stemde tegen. Ook stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan De Ruyterstraat 36 vast. Tegen stemden SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en een lid van Nida.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.