Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 2 april 2015

De gemeenteraad heeft….

– het Rotterdams Onderwijsbeleid ‘Leren Loont!’ vastgesteld en kennis genomen van de Staat van het Rotterdamse onderwijs 2014. SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Centraal in Leren Loont! staat het bereiken van hogere onderwijsresultaten, met name voor de basisvakken taal en rekenen. In Leren Loont! worden vijf thema’s uitgewerkt: een vliegende start; de beste leraren voor Rotterdam; werken aan vakmanschap; aansluiting onderwijs en jeugdhulp en kwaliteit door schoolontwikkeling. De raadsfracties dienden 29 moties in. 13 daarvan werden aangenomen. Hieronder de titels van de aangenomen moties. Klik op de links om de inhoud van de moties te zien en welke partijen meestemden.

– op verzoek van de PvdA beraadslagingen gevoerd over een Erfpachtovereenkomst met Woonstad. De overeenkomst die het college wil sluiten maakt de afkoop van het tijdelijke erfpachtpachtcontract naar een eeuwigdurend contract mogelijk. De PvdA zet vraagtekens bij de overeenkomst en bij de herinvestering van de vrijgekomen middelen. Een motie van de coalitie werd aangenomen. De motie verzocht de vrijkomende middelen op te nemen in een bestemmingsreserve waarvan de onttrekkingen enkel en alleen besteed mogen worden aan investeringen in het ruimtelijke economisch domein. De gehele oppositie stemde tegen. Dit vooral omdat de fracties vinden dat er op een verkeerde wijze met het budgetrecht van de raad wordt omgegaan;

– gesproken over snoei- en maaiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen. Dit op verzoek van de Partij voor de Dieren en D66;

– gedebatteerd over het verduurzamen van sportverenigingen. Het kabinet riep een subsidieregeling in het leven die dat kan stimuleren. Dit op verzoek van CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Met algemene stemmen werd een motie van deze fracties aangenomen om dit in Rotterdam te stimuleren en te helpen de energiebesparende maatregelen vanuit de landelijke subsidie te financieren;

– gedebatteerd over de betaalbaarheid van wonen. Een groeiende groep huishoudens kan volgens de SP en Partij voor de Dieren niet rondkomen vanwege te hoge huren;

– over de plannen en kosten van de World Police and Fire Games 2021 gedebatteerd.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.