Direct naar de content

Genomen besluiten extra gemeenteraad

Donderdag 30 april 2015

De gemeenteraad heeft….

  • gedebatteerd over de bed-bad-brood-regeling en over de mogelijke gevolgen van de door het kabinet voorgenomen wijzigen binnen het huidige stelsel van opvang en terugkeer. De CDA-motie die het college opdroeg de huidige Rotterdamse aanpak voor bed-bad-brood-opvang te koesteren, werd aangenomen. De motie was medeondertekend door ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks, Nida, PvdA, Partij voor de Dieren en de SP. De motie droeg onder andere op het aantal weken dat asielzoekers in de opvang verblijven niet te beperken en geen externe prestatiedoelen op de opvang van toepassing te laten zijn. Verder droeg de motie op deze succesvolle Rotterdamse aanpak en elk van haar kenmerken te verdedigen in de onderhandelingen met het kabinet over het bestuursakkoord om deze aanpak te kunnen continueren. Leefbaar Rotterdam en VVD stemden tegen. De motie van Leefbaar Rotterdam om illegalen alleen op te vangen in vreemdelingenbewaring op Zestienhoven, om van daar uit te vertrekken naar het land van herkomst, werd verworpen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.