Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 23 april

Personalia

De raad beëdigde de heer E.R. (Elvin) Rigters als burgerlid van een commissie namens de fractie Nida.

De gemeenteraad heeft…

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een interpellatiedebat gevoerd over ‘Negeren raadsmeerderheid inzake verkeersexperimenten’;

…geheimhouding bekrachtigd van:

  • de geheime brief van burgemeester en wethouders over stand van zaken van het Warmtebedrijf;
  • bijlagen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders over documenten gebiedsontwikkeling Feyenoord City, alsmede het voorstel om in het kader van een WOB-verzoek de geheimhouding van een drietal documenten niet op te heffen;
  • bijlage behorende bij de brief van burgemeester en wethouders over Eurovisie Songfestival 2021;
  • de (geheime) brief van burgemeester en wethouders over voortgang ontwikkellocatie Katendrecht;

…besloten tot opheffing geheimhouding en openbaarmaking van documenten met betrekking tot het Warmtebedrijf;

…de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2020 vastgesteld met daarbij de voorzitter, leden en adviseurs van de vertrouwenscommissie;

…drie adviezen van de Algemene Bezwaarschriftencommissie met betrekking tot de verstiging van voorkeursrecht ten behoeve van de realisering van het plan Carnisse Poort overgenomen;

…besloten tot wegonttrekking van een gedeelte van de Woensdrechtstraat en de Xerxesweg;

…besloten tot wegonttrekking van een gedeelte van de Vondelingenweg;

…besloten tot terinzagelegging van het van het voornemen tot wegonttrekking van een gedeelte van een voetpad aan de Hazendijk;

…de coördinatieregeling als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project Downtown vastgesteld;

…besloten tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisering van een woontoren gelegen aan de Baan 14-36 en de Hoornbrekerstraat 13 en 17;

…de achttiende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 wegens de invoering van een lokaal vuurwerkverbod aangenomen;

…het raadsvoorstel over vaststelling van het Masterplan Rijnhaven aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…het raadsvoorstel over Rotterdam gaststad voor het Eurovisie Songfestival 2021 aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

 …de volgende motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen:

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.