Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering 8 april 2021

 

Personalia:

De heer J.W. (John) van Assendelft is beëdigd als lid van de gemeenteraad. Hij volgt de heer B.J. (Joost) Eerdmans op.

De gemeenteraad heeft:

  • het amendement ‘Bekrachtiging geheimhouding inzake verstrekken documenten inzake
    Recreatieoord Hoek van Holland’ aangenomen om een aantal documenten toch openbaar te maken.
  • geheimhouding actualisatie grondexploitatie Nieuw Reijgerwaard opgelegd.
  • het voorstel met betrekking tot de BBV-aspecten van de Grondexploitatieportefeuille jaarrekening 2020 vastgesteld.
  • het voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de Havenverordening 2020 vastgesteld.
  • het initiatiefvoorstel-Van Groningen e.a. ‘Herstelplan Rotterdamse Horeca aangenomen.

Naar aanleiding van de ‘Brief van de burgemeester en wethouders over het Ondersteuningsplan Rotterdamse Horeca’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het beleidskader Coronasteun 2021 vastgesteld en daarbij het amendement ‘Toevoegen einddatum beleidskader Coronasteun 2021′ aangenomen.

De Visie Openbare Ruimte 2020-2030 is vastgesteld. Daarbij zijn de volgende moties, amendementen aangenomen:

Het ontwikkelprogramma ten behoeve van het bouwplan Rotta Nova is gewijzigd en er is besloten de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen, de volgende moties zijn aangenomen:

Bij ‘De Monitor Werk en Inkomen, derde tertaal 2020’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Inzet Politiehonden’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Inzet online lokmiddelen tegen mensenhandel’ is de motie online lokmiddelen tegen mensenhandel aangenomen.

Bij het debat over ‘Uitkomsten onderzoek naar aanleiding van uitlatingen in appgroep van medewerkers politie’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Meer transparantie bij uitstel WOB-verzoeken’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Gemeenteraad buitenspel gezet bij briefing Feyenoord City’ is de volgende motie aangenomen:

Bij het tweeminutendebat over ‘Een veilig levenspad’ is de volgende motie aangenomen:

Bij het tweeminutendebat over ‘Menstruatieproducten de norm in het Rotterdamse Stadshuis en de Stadswinkel’ is de volgende motie aangenomen:

Raadsvergadering gemist en terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is gister live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.