Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 16 juli

De gemeenteraad heeft…

…gestemd over de moties en amendementen ingediend tijdens het debat over de Eerste herziening van de begroting 2020, de voorjaarsnota en het Herstelplan Rotterdam uit de crisis. Amendement C ‘’Spelregels Rotterdamse Investeringsmotor’’ (PvdA, VVD) is aangenomen. Daarnaast werden de volgende moties aangenomen:

…de Eerste herziening begroting 2020 aangenomen;

…de voorjaarsbrief 2020 aangenomen;

…de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 aangenomen;

…het voorstel met betrekking tot de herijking van het Investeringsfonds Rotterdam en oprichting van de Rotterdams Investeringsmotor aangenomen;

…het voorstel met betrekking tot de toekomst van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingen (GO-fonds) vastgesteld;

…het voorstel van de werkgroep Groei en Bloei tot versterking van de positie van de raad vastgesteld;

…het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam in verband met invoering van het vuurwerkverbod vastgesteld;

…de jaarstukken 2019 en de voortgangsrapportage 2020 eerste kwartaal van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) vastgesteld;

…het voorbereidingsbesluit voor de wijken Middelland, het Nieuwe Westen, Kralingen-West en Kralingen-Oost vastgesteld met algemene stemmen aangenomen. Amendement A ‘Uitbreiding Reikwijdte voorbereidingsbesluit tegengaan kamerverhuur’ (CU-SGP, D66, VVD, GroenLinks, CDA, Leefbaar Rotterdam) is aangenomen;

…de Verordening Architect aan zet vastgesteld.

Op dinsdag 14 juli diende mevrouw D. (Duygu) Yildirim (PvdA) initiatiefnota ‘Experiment Schuldenopkoopfonds’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding.

Op dinsdag 14 juli dienden de heer S.R.T. (Stephan) van Baarle (DENK), mevrouw L.L.P.R. (Lies) Roest (GroenLinks), mevrouw D. (Duygu) Yildirim (PvdA), mevrouw N. (Nadia) Arsieni (D66), de heer T.J. (Tjalling) Vonk (CU-SGP), mevrouw E.C. (Christine) Eskes (CDA) en de heer T.B. (Tim) Versnel (VVD) de initiatiefnota ‘Tegen discriminatie, voor gelijkwaardigheid’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Veiligheid en Bestuur.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.