Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 2 juli

…op verzoek van 50PLUS een interpellatiedebat gevoerd over ‘Gesprek met wethouder Van Gils’. De motie ‘Digitale kluis’ (Leefbaar Rotterdam, PvdA, VVD) is aangenomen;

…geheimhouding bekrachtigd van:

  • de geheime brief van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2020 over het Warmtebedrijf;
  • bijlage behorende bij de brief van burgemeester en wethouders over renovatie Museum Boijmans van Beuningen;

…het voorstel met betrekking tot het toepassen van een coulanceregeling gemeenteleningen door burgemeester en wethouders met amendement A ‘Coulance binnen de perken’ (VVD, D66, 50PLUS) aangenomen;

…de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:

  • Korrelbeton, fase 1
  • August Reitsmahuis, Nieuwlandsedijk 160
  • Piekstraat Punt
  • Parkstad Zuid
  • Correct-locatie
  • Alexanderknoop, 1e herziening
  • Gastontvangststation Stadionpark

…besloten tot vestiging voorkeursrecht gemeenten op percelen in de locatie voetbalvelden gelegen aan de Overschiese Kleiweg;

…besloten tot het verstrekken van een investeringskrediet van € 1,4 miljoen ten behoeve van woningbouwontwikkeling op de locatie van de voormalige voetbalvelden aan de Overschiese Kleiweg;

…een zienswijze met betrekking tot de ontwerpprogrammabegroting 2021 van het Recreatieschap Rottemeren met algemene stemmen aangenomen;

…het voorstel met betrekking tot de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen met amendement A ‘Ambitieus Boijmans van Beuningen’ (VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, 50PLUS) aangenomen. Daarnaast werden de volgende moties aangenomen:

…de volgende moties over ‘Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 aangenomen:

…de volgende moties over ‘Relax. Dit is Rotterdam / Statushouders / Rotterdamse groepen en Gebedsoproepen moskeeën’ aangenomen;

…de volgende moties over ‘Aanpak mensenhandel’ aangenomen:

…de motie ‘Geef zelfregiehuis een kans’ (GroenLinks, D66, CU-SGP) over ‘Zelfregiehuis’ aangenomen.

De heer E. (Ehsan) Jami (Leefbaar Rotterdam) diende een initiatiefvoorstel ‘Rotterdam 2050 – Op weg naar een duurzaam arbeidsmarktbeleid‘ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding.

De heer E. (Ercan) Büyükçifçi (Nida) diende met mevrouw D. (Duygu) Yildirim (PvdA), de heer A.J. (Aart) van Zevenbergen en mevrouw P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen het initiatiefvoorstel ‘Programma van 010 antiracisme eisen‘ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.