Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 28 mei

De gemeenteraad heeft…

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een interpellatiedebat gevoerd over ‘Achterhouden informatie over GPSI’. De motie ‘Houd charlatans buiten de deur’ (PvdD VVD, Leefbaar Rotterdam) werd met algemene stemmen aangenomen;

…geheimhouding bekrachtigd van:

  • de brief van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een incident in een zorginstelling
  • de brief van burgemeester en wethouders over juridische aspecten herontwikkeling Schiekadeblok;

…besloten tot verlenging van de ontheffing van het vereiste van het ingezetenschap als wethouder aan de heer M.K.A. Grauss;

…besloten tot ontheffing van het vereiste van het ingezetenschap als wethouder aan de heer S.A. Kurvers;

…burgerinitiatief ‘Rotterdams museum over onder meer Afrikaanse geschiedenis en slavernij’ in behandeling genomen. De besluitvorming over het burgerinitiatief wordt in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport voorbereid;

…met algemene stemmen besloten het burgerinitiatief ‘Speeltuin Kleiweg’ uit te voeren;

…het (herziene) voorstel tot wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 vastgesteld. De motie ‘Harmonie en liefde in alles wat je doet’ (Nida, PvdA) werd aangenomen;

…besloten tot bundeling van de bestaande kredieten ten behoeven van NPRZ-Wonen en ophoging van het krediet tot een totaal van 104.2 miljoen euro;

…het (herziene) voorstel met betrekking tot de herontwikkeling van het Schiekadeblok aangenomen. Amendement ‘Behoud nachthoreca in het Schiekadeblok’ (D66) werd op het voorstel aangenomen. De volgende moties werden aangenomen:

…de volgende bestemmingsplannen aangenomen:

  • Pendrecht
  • De Nieuwe Wielewaal;

…ook het bestemmingsplan Terbregge is aangenomen. Hierbij werd de volgende motie aangenomen: ‘Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte’ (CDA, VVD, Leefbaar Rotterdam, D66, PvdA, GroenLinks, CU-SGP);

…bestemmingsplan Boezembocht-Veilingterrein aangenomen. De volgende moties werden aangenomen:

…het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023, deel 2: Projecten en Maatregelen met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast werden de volgende moties aangenomen:

…zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in te dienen;

…de volgende moties aangenomen naar aanleiding van een debat in de commissie over ‘Verkenning heropening horeca:

…de volgende moties aangenomen naar aanleiding van een debat in de commissie over ‘Inzet camerawagens bij handhaving corona-maatregelen’:

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Monument vergeten groep slachtoffers seksueel geweld in voormalig Nederlands-Indië’ (SP, GroenLinks) aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.