Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering 18 maart 2021

Personalia

Eervol ontslag verleend aan drs. P. (Paul) Hofstra RO CIA als directeur van de Rekenkamer Rotterdam.

Mevrouw prof.dr.ir. M.B.A. (Marjolein) van Asselt (51) benoemd als directeur van de Rekenkamer Rotterdam.

Wethouder R.A. (Roos) Vermeij benoemd als lid van algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nieuw Reijerwaard.


De gemeenteraad heeft:

 • de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco ingesteld. De commissie bestaat uit Hans Bod (voorzitter) en Farid Darkaoui, Judith Eyck, Evelyn Lindeman en Daan Roosegaarde.
 • de derde wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019 vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Terbregse Rechter Rottekade 88’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Ceintuurbaan 133’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Tarwewijk’ vastgesteld.
 • ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Hillesluis het onteigeningsplan Groningerstraat, omvattende de panden Groningerstraat 1 en Beijerlandselaan 86 t/m 94 (even) vastgesteld.
 • de kosten van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vastgesteld en verzoek tot vergoeding in te dienen bij het Rijk.
 • de eerste wijziging van de Verordening tegemoetkoming kosten SMI-kinderopvang Rotterdam 2018 vastgesteld.
 • ingestemd met het verlengen van de werkingsduur, alsmede tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid A16, A4.
 • besloten de Commanderijstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken.
 • de Verordening Rekenkamer Rotterdam 2021, de Verordening gemeentelijke ombudsman 2021 en de Verordening rechtspositie directeur Rekenkamer Rotterdam en de Gemeentelijke Ombudsman 2021 vastgesteld.
 • de wijziging van de Participatieverordening Rotterdam 2015 vastgesteld.
 • besloten een voorschot in het kader van noodsteun aan de Schaatsbaan Rotterdam B.V. beschikbaar te stellen.
 • het initiatiefvoorstel-Van Schaik/Eerdmans m.b.t. de besteding van gelden op voorstel van de fractie van Leefbaar Rotterdam in het kader van Koers van de stad aangenomen.
 • de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Gefundeerd bouwen: onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen’ overgenomen.

Verder:

Er is tevens gedebatteerd over:

 • Resultaten experiment opsporen buitenlandsmorgen volgens IBF-methode
 • Beheerverslag deelnemingen 2018-2019
 • Nooit meer antisemitisme in Rotterdam
 • Stop alle huisuitzettingen
 • Opdringerige reclames tijdens metroritten
 • Maak de prestatiebiedingen openbaar

In het debat over het openbaar vervoer en de gevolgen van corona daarop, zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat ‘Geen stemrecht voor Bloemhof en Afrikaanderwijk’, aangevraagd door het lid Büyükçifçi e.a.. is de motie ‘Waarborg het stemrecht’ aangenomen.

Bij het Tweeminutendebat over ‘Verkeersveiligheid’ , aangevraagd door het lid Van Groningen e.a. zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het Tweeminutendebat over ‘Beleid cameratoezicht’, aangevraagd door het lid Van der Velden, is de motie ‘Wie smart is moet ook slim zijn’ aangenomen.

Bij het Tweeminutendebat over ‘Onze democratie in de juiste handen’, aangevraagd door het lid Arsieni, zijn de volgende moties aangenomen:

Raadsvergadering gemist en terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.