Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 4 februari

Wegens technische problemen kon de gemeenteraad op 28 januari niet stemmen over voorstellen en ingediende moties en amendementen van agendapunten 15 tot en met 21. Op donderdag 4 februari is de raadsvergadering hervat en de besluitvorming afgemaakt. Hieronder de genomen besluiten.

De gemeenteraad heeft…

…een debat gevoerd over Zorg en Welzijn. Het ontwerpbesluit over het Rotterdams beleidsplan voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021-2026 ‘Heel de stad’ is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

Daarnaast is gedebatteerd over het voorstel tot vaststelling van de kadernotitie Inkoopstrategieën en vaststelling uitganspunten voor opbouw van de tarieven. Het raadsvoorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…gedebatteerd over de Voortgangsrapportage Rotterdam Ouder en Wijzer. De motie ‘‘Bob Ross’ je mee?‘ (DENK) is aangenomen;

…een debat gevoerd over de uitkomsten onderzoek ‘Tel je zegeningen’. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over de voortgangsrapportage Relax en Onderzoek slavernijverleden;

…op verzoek van 50PLUS, Leefbaar Rotterdam, DENK, SP, PvdD en Nida een debat gevoerd over ‘Geheime nieuwe afspraken over het coalitieakkoord 2018-2022!’;

…gesproken over ‘Laat personeel Blijdorp niet in de steek’ (PvdA, Leefbaar Rotterdam);

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Het Rotterdamse strandparadijs op de Tweede Maasvlakte gaat verloren’ (Leefbaar Rotterdam);

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een tweeminutendebat gevoerd over ‘Stadslogistiek (ZES). De motie ’ZES’ (VVD, CDA, PvdA, Nida) is aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Leren van de toeslagenmisdaad’ (DENK);

…op verzoek van VVD een tweeminutendebat gevoerd over ‘Rotterdams parkeerbeleid’;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een tweeminutendebat gevoerd over ‘Nota beleid en vergunningen deelauto’s’. De motie ‘Convenant deelmobiliteit’ (CU-SGP, PvdA, GroenLinks, CDA);

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Onderzoek naar huwelijksmigranten en verborgen vrouwen’ (Leefbaar Rotterdam);

…op verzoek van CDA een tweeminutendebat gevoerd over ‘Bomenkap Schiebroek’. De volgende moties zijn met algemene stemmen aangenomen:

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Iedereen prikt een graantje mee’ (D66, Nida) met algemene stemmen aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.