Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 7 en 28 januari

De vergadering is geschorst. Wegens technische problemen kon de gemeenteraad niet stemmen over voorstellen en ingediende moties en amendementen van agendapunten 15 tot en met 21. Op donderdag 4 februari om 10.00 uur wordt de raadsvergadering en de besluitvorming hervat. Hieronder de genomen besluiten van agendapunten 1 tot en met 14.

De gemeenteraad heeft…

…op donderdag 7 januari geheimhouding bekrachtigd van de bijlage behorende bij de brief van burgemeester en wethouders over ondernemingsstrategie Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2020-2024;

…geheimhouding bekrachtigd van de overeenkomst tussen de gemeente en de provincie Zuid-Holland met betrekking tot afspraken over de onderlinge verdeling van de financiële bijdrage aan de WLQ+;

…een debat gevoerd naar aanleiding van de orderverstoring in Rotterdam Zuid (Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, CDA). De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam en 50PLUS een interpellatiedebat gevoerd over ‘Misgelopen miljoenen Boijmans van Beuningen’. Een motie van treurnis ingediend door Leefbaar Rotterdam, 50PLUS en PVV werd verworpen.;

…het advies van de Algemene bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van bezwaren tegen het raadsbesluit tot vestiging voorkeursrecht Schiekadeblok vastgesteld;

…het initiatiefvoorstel -Van Schaik / Eerdmans ‘Wijziging begroting’ wegens een omissie in een bij de begrotingsbehandeling aangenomen amendement vastgesteld;

… het voorstel met betrekking tot toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor woningen geleden in de Eilandenbuurt – Wieringenstraat en Walchersestraat ten behoeve van samenvoeging en vernieuwbouw. Het raadsvoorstel vastgesteld;

…een debat gevoerd over het initiatiefvoorstel-Zeegers/Achbar ‘Meedraaien aan de top: tijd voor de volgende tik op het glazen plafond’. Het initiatiefvoorstel is aangenomen;

…het initiatiefvoorstel Yildirim/Segers-Hogendoorn over wijkbasisbanen ‘De omgeving van de mens is de medemens’ besproken;

…een debat gevoerd over de Erfgoedverordening Rotterdam 2020. Het raadsvoorstel is aangenomen. De volgende amendementen zijn aangenomen:

…gedebatteerd over de uitkomst en beëindiging procesbegeleiding Tweebosbuurt.

Het raadslid de heer Tak (PvdA) diende het initiatiefvoorstel ‘Het Nieuwe Noorden’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Economie, Duurzaamheid, Energiestransitie en Mobiliteit.

De raadsleden mevrouw van Groningen, de heer Simons en mevrouw Walgenbach dienden het initiatiefvoorstel ‘Het herstelplan Rotterdamse Horeca’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Economie, Duurzaamheid, Energiestransitie en Mobiliteit.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.