Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 26 november

Personalia
De gemeenteraad heeft de heer B.E.D. (Bob) de Baedts benoemd tot lid van het college van bestuur van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) voor een periode van 4 jaar.

 De gemeenteraad heeft…

…ingestemd met de 1e wijziging van de begroting 2020 van het Recreatieschap Rottemeren;

…besloten tot het openen van de grondexploitatie Rijnhaven;

…besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de weg gelegen langs de Opijnenstraat/Drutenstraat;

…besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het oostelijk deel van het voetpad gelegen aan de Heindijk tussen de Heindijk en de Korendijk;

…7 verordeningen van bedrijveninvesteringszones 2021 vastgesteld. Het gaat om de verordeningen voor Bedrijventerrein Schiebroek, Lusthofstraat e.o., Winkelcentrum Schiebroek, Raadhuisplein/Molenweg Rozenburg, Winkelgebied Hillegersberg, Winkelgebied Slinge III en Hoek van Holland Centrum;

…besloten tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een verpleeghuis aan de Kralingseweg 466-468;

…gedebatteerd over het voorstel met betrekking tot de bevindingen en aanbevelingen over ‘Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen – Rotterdamse aanpak huiselijk geweld’. Het raadsvoorstel is aangenomen. De motie ‘Ketenaanpak Huiselijk geweld in Rotterdam van ambitie naar geborgde realisering’ (CDA, Leefbaar Rotterdam, VVD, 50PLUS, CU-SGP, SP, PvdD, PvdA, Nida, D66, GroenLinks, DENK) is aangenomen;

…besloten tot de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat 110. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over de vaststelling van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Burgers op de bres; onderzoek naar gemeentelijke ondersteuning van burgerinitiatieven’ en het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman ‘Wees welkom: een onderzoek naar de bejegening van initiatiefrijke burgers’. De conclusies en aanbevelingen zijn overgenomen. Amendement B ‘Rapport rekenkamer ‘Burgers op de bres’ en rapport ombudsman  Wees Welkom’ (CU-SGP) is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…gedebatteerd over het uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2021 en het ambitiedocument Rotterdam Loopt. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over het Cultuurplan 2021-2024 ‘Stad in transitie, cultuur in verandering’ en het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Waarde van publiek, onderzoek publieksbereik cultuurplaninstellingen’. Beide raadsvoorstellen zijn aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van Partij voor de Dieren een tweeminutendebat gevoerd over ‘Blauw en groen in het Rotterdams Weerwoord’;

…op verzoek van VVD een tweeminutendebat gevoerd over ‘Goed geregeld’. De motie ‘Waarom werken we aan de weg?’ (VVD,Leefbaar Rotterdam, CDA, Nida, PvdA) is met algemene stemmen aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Voortgangsrapportage Feyenoord City’ op verzoek van Leefbaar Rotterdam;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een tweeminutendebat gevoerd over ‘Bedreiging docent Emmauscollege’.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.