Direct naar de content

Genomen besluiten buitengewone gemeenteraad

Donderdag 25 augustus 2016

De gemeenteraad heeft…

…. besloten de volgende vraag aan stemgerechtigde Rotterdammers te stellen tijdens het raadgevend referendum over de Woonvisie op 30 november 2016:

‘Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?’

Leefbaar Rotterdam, D66, CDA en VVD stelden deze vraagstelling voor. Tegen stemden SP, PvdA, Nida, GroenLinks, CU-SGP. De tegenstemmers willen dat de vraag specifiek gaat over de voorgestelde vermindering van de goedkope woningvoorraad in de visie.

Met algemene stemmen werd het voorstel van de SP aangenomen om – naast voor en tegen – ook het uitbrengen van een blanco stem mogelijk te maken;

…. gedebatteerd over de ‘Woonvisie Rotterdam: koers naar 2030, agenda tot 2020’. De fracties dienden in totaal 18 moties in. De volgende vijf werden aangenomen:

De aangenomen moties leiden tot een referendabel ontwerpbesluit. Daarover kunnen de Rotterdammers zich op 30 november 2016 tijdens het raadgevend referendum uitspreken. De uitslag van het referendum wordt op 2 december 2016 om 10.00 uur bekend gemaakt door de voorzitter van het centraal stembureau. Daarna zullen de partijen hun afweging maken en op 15 december het finale besluit nemen over de Woonvisie Rotterdam.

Op rotterdam.nl/stadsreferendum2016 komt alle informatie over het te houden referendum te staan. Denk aan informatie over de Woonvisie, het aanvragen van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke debat over de Woonvisie te bevorderen en een activiteitenkalender. Ook vindt u hier straks alle praktische informatie rondom de organisatie van het referendum zoals stemlocaties, aanvragen van stempassen en volmachten.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te kijken en bijvoorbeeld de stemuitslagen opgenomen.

Kijk ook eens op onze digitale gebiedsbesluitenkaart. Op de kaart staan de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo is te zien welke besluiten de raad per gebied heeft genomen en ook de besluiten die voor de gehele gemeente gelden.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.