Direct naar de content

Genomen besluiten buitengewone gemeenteraad

Donderdag 26 oktober 2017

Personalia

De raad heeft de heer S. (Sven) de Langen (CDA) benoemd en geïnstalleerd als wethouder. Dit vanwege het vertrek en de benoeming van H.M. (Hugo) de Jonge tot minister.

Mevrouw B.C. (Christine) Zandberg is geïnstalleerd als raadslid voor het CDA.

De gemeenteraad heeft…

… de geheimhouding bekrachtigd van het rapport van The Boston Consulting Group B.V. inzake ‘AHC strategie evaluatie Eneco’ en het rapport van AT Osborne inzake ‘Planning project Hoekse Lijn’.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.