Direct naar de content

Genomen besluiten Begrotingsraad

Donderdag 10 november 2016

Personalia

De raad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer F.J. (Frans Jozef) van der Heijden.De heer Van der Heijden was in de periode 1970 – 1978 lid van de Rotterdamse gemeenteraad namens de KVP, later het CDA. In 1998 verliet hij de landelijke politiek en keerde hij met voorkeurstemmen – tot en met 2006 – terug in de Rotterdamse politiek. Van der Heijden was 36 jaar volksvertegenwoordiger en in die tijd ook lid van de Rijnmondraad, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Initiatiefvoorstel

De PvdA diende het initiatiefvoorstel ‘Vuist tegen kinderarmoede’ in. Rotterdam heeft een grote groep kinderen die in armoede opgroeit. In oktober 2016 presenteerden verschillende organisaties uit de praktijk een plan ter bestrijding van kinderarmoede, waar dit initiatiefvoorstel met concrete voorstellen uit is voortgekomen.

De gemeenteraad heeft….

….het afrondende en besluitvormende raadsdebat gevoerd over de begroting. De behandeling van de begroting startte op 27 oktober met de Algemene beschouwingen. Toen gaven de fracties hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting. Vervolgens volgde de inhoudelijke bespreking in de vakcommissies. Het Collegeprogramma #Kendoe – dat een uitwerking is van het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA – vormt de basis voor de begroting 2017. Het college heeft ruimte gevonden om te investeren in Rotterdam Oost, een schone buitenruimte, veiligheid, sport, duurzaamheid, cultuur en zorg. De Rotterdamse economie groeit en Rotterdam is populair als woonstad. Economie en wonen zijn mede om die redenen speerpunten in de begroting. Verder wordt een groot deel van de beschikbare financiële middelen besteed aan een gezellige schone binnenstad, gezondheid, sport, veiligheid, meer groen en onderwijs. Het college wil komen tot een meerjarige sluitende begroting. De oppositie vroeg nadrukkelijk aandacht voor armoede en zwakkeren in de samenleving, huisvesting en wijken, het omgaan met de financiën en de verbinding van alle Rotterdammers in en met de stad. Duurzaamheid kreeg ook de aandacht.

Naast het debat in de raad wilden de fracties ook van het college een reactie horen op de Algemene beschouwingen en op de door de partijen ingediende moties. Kijk voor de volledige bijdrages van de tien raadsfracties op de internetsites van de partijen of kijk en luister ze terug via de opnames op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Klik hier voor de tweets van de raadsleden op twitter.

De fracties dienden in totaal 139 moties en 12 amendementen in. Na de nodige toezeggingen van het college werden verschillende moties ingetrokken. Uiteindelijk werden 41 moties aangenomen. Hieronder de titels van de moties en de indienende fractie(s). Klik op de link om de moties te lezen en te zien waartoe ze oproepen of opdragen. Op begroting.rotterdam.nl is de begroting voor 2017 te raadplegen.

De begroting 2017 is vastgesteld. Tegen stemden de SP en GroenLinks.

www.rotterdam.nl/begroting2017 ontsluit het laatste nieuws en alle informatie rond de begroting. De begroting zelf is te raadplegen via www.begroting.rotterdam.nl.

Verordeningen

De gemeenteraad stelde 18 belastingverordeningen vast. Denk hierbij aan de Verordeningen afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen, algemene legesverordening en de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting.

En verder….

….stelde de raad de doelen tot en met 2018 van de herijkte gebieds(actie)plannen van de gebiedscommissies in Rotterdam vast;

….bekrachtigde de gemeenteraad de geheimhouding van de collegebeantwoording geheime schriftelijke vragen en toezeggingen Boompjeskade 10-14, de collegebrief over het Collectiegebouw 'go or no go-moment’ en het overzicht en onderbouwing additionele kosten ongelijkvloerse kruising Strandweg.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op www.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.