Direct naar de content

Gemeenteraadscommissie-vergaderingen 19, 20 en 21 mei

De vergaderingen vinden voornamelijk digitaal plaats en zijn online live te volgen via het raadsinformatiesysteem. De vergaderingen die op het stadhuis plaatsvinden zijn in verband met de coronamaatregelen niet publiek toegankelijk.

Hoorzitting Subcommissie Bestemmingsplannen
Datum: dinsdag 18 mei
Aanvangstijd: 16:00 uur
Locatie: raadzaal

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Hoek van Holland bedrijventerrein Oost

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
Datum: dinsdag 18 mei
Aanvangstijd: 19:00 uur

Commissievergadering

 • Accountantsverslag bij de jaarrekening 2020
 • Collegereactie op accountantsverslag

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 19 mei
Aanvangstijd: 09.30 uur

Commissievergadering 

 • Voortgangsrapportage passende Kinderopvang
 • Vroeg- en Voorschoolse Educatie Aanpak Leerondersteuning

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 19 mei
Aanvangstijd: 09.30 uur

Commissievergadering

 • Hemelwaterverordening Rotterdam
 • Eerste wijziging Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam ten behoeve van verwerking hemelwater
 • Beschikbaarheidscijfers en ijkpunten sociale woningvoorraad

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 19 mei
Aanvangstijd: 15.00 uur

Commissievergadering

 • EU-arbeidsmigranten
 • Beantwoording schriftelijke vragen over dwarsligging tussen aanbieders en het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 19 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Zienswijze begroting 2022 MRDH
 • Vaststelling Regionale Energie Strategie en voortgang Klimaatakkoord

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 20 mei
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Aanpak seksuele straatintimidatie
 • Onderzoek en inzet rond shishalounges

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 20 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Kapitaalstorting Stedin

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: vrijdag 21 mei
Aanvangstijd: 13.30 uur

Commissievergadering

 • Hoorzitting in het kader van de jaarrekening 2020 met wethouder Moti

De volledige agenda en de vergaderstukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.