Direct naar de content

Gemeenteraad vóór herbenoeming burgemeester Aboutaleb

Rotterdamse raad stuurt aanbeveling naar Commissaris van de Koning

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op donderdag 2 juli vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Ahmed Aboutaleb. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. De tweede termijn van burgemeester Aboutaleb eindigt op 5 januari 2021; de herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

De aanbeveling moest volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De Commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, die werd voorgezeten door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Lies Roest. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.