Direct naar de content

Gemeenteraad Rotterdam stemt in met maatregelenpakket inpassing A13/A16

De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met de inpassing van het tracé  A13/16. Daarmee is ook ja gezegd tegen het extra maatregelenpakket van 100 miljoen (prijspeil 2010) van de regio voor bovenwettelijke maatregelen, waarvan 70 miljoen bestemd is voor een tunnel door het Lage Bergse Bos. Tijdens de raadvergadering stemden 32 raadsleden voor, 12 stemden tegen.

De geplande verbindingsweg tussen de A13 en A16 wordt aangelegd om de verkeersdruk op de A20, A13 verminderen. Deze komen alle drie voor in de landelijke filetop 10, met de A20 op de eerste plaats. Door de aanleg vermindert de overlast op een aantal Rotterdamse wegen ook aanzienlijk. Zo zal op de Gordelweg en vooral op de Molenlaan de verkeersdruk afnemen. In de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland is eerder een motie aangenomen die uitgaat van saldo nul. Dat betekent dat het geluidsniveau en ook de luchtkwaliteit niet slechter mogen zijn ten opzichte van 2012. Om dat te bewerkstelligen is door de regio (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland, Provincie en het recreatieschap) 100 miljoen extra beschikbaar gesteld en is er een pakket bovenwettelijke maatregelen samengesteld waarmee 'saldo nul' wordt behaald.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Rotterdam was aanvankelijk van mening dat – ondanks het behalen van saldo nul – de inpassing van het tracé toch onvoldoende van kwaliteit was. Wethouder Langenberg trad daarop opnieuw in onderhandeling met de minister van Infrastructuur en Milieu. Het resultaat daarvan is dat zij de kosten van extra geluiddempend asfalt tweelaags Zoab fijn over heel het tracé, overneemt van de regio. Ook op de A20 ter hoogte van Ommoord. De geluidsoverlast zal daar dan ook afnemen.

Daarnaast stemde de minister in met een verlaging van de tunnel bij het Lage Bergse Bos tot maximaal 4 meter.  Op 25 september legde de minister het Ontwerp Tracé Besluit voor de A13/16 ter inzage, met daarin opgenomen de wettelijke maatregelen.

De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met het bovenwettige maatregelenpakket dat is vastgelegd in de zogenaamde afsprakenkaart. Dat bevat de volgende onderdelen:

Inpassingsmaatregelen:

 • Tunnel op maaiveld  (4 meter hoog) door het Lage Bergse Bos
 • Verschuiving tunnelmond tot voorbij de tweede kwelsloot van de Rotte (met nader onderzoek naar verder verschuiving van de oostelijke  tunnelmond.
 • Recreaduct tussen Vlinderstrik en Schiebroeksepark .Uitgangspunt is 16 meter breed
 • 'Saldo nul' maatregelenpakket voor geluid met zeer stil asfalt (dubbel ZOAB fijn), opgehoogde schermen langs de rijksweg, stil asfalt en schermen langs het onderliggend wegennet
 • Herinrichting Lage Bergse Bos
 • Bosplantsoen Vlinderstrik West.
 • Hakhoutzone Schieveen
 • Parkinrichting Terbregseveld
 • Uitbreiding en verbetering Fietspaden
 • Vlinderstrik  Oost / Schiebroeksepark
 • Triangelpark zuidzijde

Wethouder Langenberg: “Ik ben tevreden met dit resultaat. Het is het best haalbare voor Rotterdam. Nu kunnen we verder met het ontwikkelen van goed functionerend een toekomstvast wegennet en wordt de overlast voor de bewoners bij de A20 aanzienlijk verminderd. Ik heb begrip voor de weerstand van bewoners langs het tracé. Maar ik ben ervan overtuigd dat de overlast voor hen van de nieuwe weg door de extra maatregelen die we treffen, zoveel mogelijk wordt weggenomen.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl