Direct naar de content

Gemeenteraad

Donderdag 3 oktober, 10.00 uur, Raadzaal

De gemeenteraad vergadert morgen, donderdag 3 oktober, vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. De agenda is iets gewijzigd ten opzichte van de agenda die voor het weekeinde is verspreid.

Het agendapunt over de toepassing van de coöordinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening voor de realisatie van het project Baantoren (agendapunt 10) is vervallen.

Verder is de bespreking van de voortgang naar aanleiding van het Rekenkamer-rapport "Het komt niet in de buurt" over het functioneren van wijkteams doorgeschoven naar de raadsvergadering op donderdag 17 oktober aanstaande.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken


Noot voor de redactie:

In dit bericht staat de actuele stand van zaken over de raadsvergadering van 3 oktober 2019.

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.