Direct naar de content

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld

Goed beheer zorgt voor gezond watersysteem en leefbare, aantrekkelijke stad

De gemeenteraad heeft op donderdag 17 december het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld. In dit wettelijke verplichte plan staat hoe Rotterdam de riolering, als onderdeel van het stedelijk watersysteem, de komende vier jaar beheert en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

Bij de vaststelling van het gemeentelijk plan zijn vier moties aangenomen. In het gemeentelijk rioleringsplan laat Rotterdam zien welke aanpassingen in het stedelijk watersysteem voor de toekomst nodig zijn wat dit betekent voor de rioolheffing in de periode 2016-2020 en verder. Rotterdam pakt water in de stad voortvarend aan. Er wordt gezorgd voor een doelmatige afvoer en verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater. De bodem, het oppervlaktewater en grondwater zijn beschermd tegen vervuiling van de riolering. Zo blijft Rotterdam een gezonde en aantrekkelijke stad met schoon water waar het prettig en veilig wonen en werken is.

De opgave in speerpunten
Om dit bereiken, vervangt Rotterdam waar nodig gemalen, persleidingen en 200 kilometer riolering in vijf jaar. Daarnaast pakt ze problemen als gevolg van te hoge of te lage grondwaterstanden aan, werkt ze binnen de afvalwaterketen met de waterschappen samen, wordt ingezet op de doorontwikkeling van asset management (risico gestuurd beheer) en werkt en communiceert Rotterdam gebiedsgericht.

Rotterdammers en een robuust watersysteem
Het in stand houden van een sterk en stevig watersysteem doet Rotterdam niet alleen, maar samen met haar bewoners. Zij zijn onmisbaar bij de verwerking van het hemelwater in Rotterdam. De komende planperiode wordt daarom geïnvesteerd in het actief betrekken van Rotterdammers om te laten zien welke bijdrage zij kunnen leveren aan de wateropgaven van de stad. Zodat de economische bedrijvigheid in de stad tijdens en na hevige neerslag gewoon door gaat en Rotterdammers droge voeten houden.

Het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2020 is te vinden op http://www.rotterdam.nl/gemeentelijkrioleringsplangrp


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting Stadsbeheer, Peter van Druten, telefoon 06-10 11 12 01 of pp.vandruten@rotterdam.nl