Direct naar de content

Gemeente zoekt exploitanten drie wijkaccommodaties

De gemeente Rotterdam wil de huur, het beheer en de exploitatie van drie wijkaccommodaties via een tender ‘overdragen’ aan andere partijen. Het gaat om de accommodaties Musica (Overschie), Castagnet (Hillegersberg-Schiebroek) en de Romeynshof (Prins Alexander). De gemeente nodigt ondernemers, inwoners, verenigingen en stichtingen uit hun plannen voor het cultureel maatschappelijk exploiteren en het beheren van de accommodaties bekend te maken.

Per locatie wordt een tender uitgezet. Er is een subsidie beschikbaar (maximaal ter hoogte van de huur) mits de nieuwe partij de accommodatie cultureel maatschappelijk exploiteert en beheert op een manier die aansluit bij het gebied. Vanaf 3 april start de reactietermijn van 8 weken. Op 30 juni 2017 maakt de gemeente Rotterdam bekend aan welke partij zij het beheer en exploitatie gunt. De daadwerkelijke overdracht van de accommodatie vindt uiterlijk plaats op 1 januari 2018.

Voor wie?
Ondernemers, inwoners, verenigingen en stichtingen zijn van harte uitgenodigd om mee te dingen naar de tender, mits ze rechtspersoonlijkheid bezitten. Partijen wordt gevraagd met een uitgewerkte businesscase hun interesse te tonen om de huur, het beheer en de exploitatie over te nemen. De selectie van de meest geschikte partij gebeurt aan de hand van de ingediende businesscase en het in deze tender opgenomen afwegingskader.

Achtergrond
In 2012 heeft het college van B&W van Rotterdam uitgesproken dat de gemeente niet de aangewezen partij is om het beheer en de exploitatie van een lokaal cultureel centrum uit te voeren. Het college heeft daarop een marktverkenning gedaan om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor het openhouden van Musica, de Castagnet en de Romeynshof. Duidelijk werd dat belangstelling vanuit de markt bestaat om beheer en exploitatie van lokale culturele centra over te nemen onder voorwaarde van een financiële bijdrage van de gemeente.

Vragen?
Alle vragen die u heeft, kunt u stellen in de periode van 3 april t/m 14 april 2017. Dit kan via een vragenformulier en de genoemde emailadressen. Op 26 mei 2017 sluit de reactietermijn en moeten alle businesscases en gevraagde documenten bij de gemeente Rotterdam op het/de genoemde emailadres(sen) binnen zijn.

De tender en alle relevantie tenderdocumenten kunt u lezen op:https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tender-wijkaccommodaties/

Vragen over de tender en over de locaties kunnen tot 14 april gesteld worden via het/de mailadres(sen). Dit zijn ook de mailadressen waarnaar de businesscase(s) kunnen worden gemaild:
TenderMusicaMO@rotterdam.nl
TenderCastagnetMO@rotterdam.nl

TenderRomeynshofMO@rotterdam.nl

Rondleiding
Potentieel geïnteresseerde partijen kunnen op 11 april per locatie rondkijken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de genoemde emailadressen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron de Koning,  communicatieadviseur MO Sport en Cultuur, 06 – 10 73 63 48 rc.dekoning@rotterdam.nl