Direct naar de content

Gemeente wil achterstallige erfpachtmiljoenen van LSI

De gemeente start na meerdere sommaties een procedure bij de Rotterdamse rechtbank

De gemeente Rotterdam is op donderdag 16 juli een procedure gestart bij de Rotterdamse rechtbank. De gemeente wil betaling van de achterstallige erfpachtcanon door LSI op het gebied rondom het Schiekadeblok. De gemeente heeft LSI meerdere sommaties gestuurd, maar betaling van het achterstallige canonbedrag van ruim zeven miljoen euro door LSI is uitgebleven.

In 2009 heeft de gemeente de erfpachtmaatregel toegepast op de ontwikkeling van het gebied rondom het Schiekadeblok. Door de kredietcrisis en vermindering van de kredietcapaciteit van banken kon de bouwsector haar projecten onvoldoende financieren. De gemeente heeft daarom in 2009 het initiatief genomen om de bouwsector te stimuleren met de zogenoemde erfpachtmaatregel. LSI was één van de betrokken partijen die hiervoor in aanmerking kwam. De gemeente kocht de grond van de ontwikkelaar en gaf deze weer in erfpacht uit aan diezelfde ontwikkelaar.

Inmiddels loopt de vordering met betrekking tot de canonachterstand van LSI op naar ruim zeven miljoen euro en is er volgens de gemeente geen zicht op betaling. Ook hebben gesprekken over een afwikkeling van de bestaande erfpachtovereenkomst niet tot overeenstemming geleid. De gemeente zal haar belangen middels een juridisch traject afdwingen. Hiertoe zal op zeer korte termijn een incassoprocedure worden gestart.

Zo lang de kwestie onder de rechter is zal de gemeente in het openbaar geen mededelingen doen over de details van het juridische geschil met LSI.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perstelefoon van de woordvoerders van het stadhuis 06 – 30 87 84 63.