Direct naar de content

Gemeente vraagt Rotterdammers naar hun mening

Enquêtes Wijkprofiel 2022 van start

Hoe prettig wonen Rotterdammers in hun wijk, hoe veilig voelen ze zich en hoe gaat het met hen zelf? Half maart krijgen ruim 75.000 Rotterdammers een uitnodiging om deel te nemen aan één van de twee enquêtes voor het Wijkprofiel 2022. Dat is de Veiligheidsmonitor of het Wijkonderzoek. Het Wijkprofiel is een instrument waarin in één oogopslag is te zien hoe een wijk er op de gebieden sociaal, fysiek en veilig voor staat. Het Wijkprofiel levert elke twee jaar nieuwe informatie over de ontwikkeling van wijken en helpt te bepalen waar en hoe de inzet van de gemeente, in samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties, nodig is.
 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Voor een actueel beeld van de veiligheid en de sociale omstandigheden in de Rotterdamse wijken enquêteert de gemeente elke twee jaar een grote groep Rotterdammers van 15 jaar en ouder, die door een willekeurige steekproef uit de bevolkingsadministratie zijn geselecteerd. Om meer zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis op Rotterdammers zijn ook hierover enkele vragen opgenomen.
De enquêtes worden in twee periodes afgenomen, in het voorjaar en na de zomer. Rotterdammers kunnen de vragenlijst op internet invullen of een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd krijgen. Na een paar weken worden degenen die nog niet hebben gereageerd telefonisch benaderd door onderzoeksbureau I&O Research. De informatie uit de enquêtes wordt gecombineerd met andere gegevens, zoals meldingen en misdrijven bij de politie, kennis over de woningen en de voorzieningen en de bevolkingssamenstelling in de wijk. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn begin 2022 bekend. Het Wijkprofiel is voor iedereen te raadplegen op www.wijkprofiel.rotterdam.nl.