Direct naar de content

Gemeente start pilot van transformatie in vier Rotterdamse winkelgebieden

Feijenoord, Oude Noorden/Liskwartier, Crooswijk en Charlois. Dat zijn de wijken die deze collegeperiode aangewezen zijn als pilotgebieden voor het stimuleren van transformatie van leegstaande winkels naar woningen of andere bedrijvigheid. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en Kleine Kernen): “de inzet op deze vier pilotgebieden zijn een mooie ontwikkeling om Rotterdamse winkelgebieden en hun omgeving te versterken.”

Het college van b & w heeft de ambitie om te werken aan een sterke en toekomstbestendige winkelstructuur in Rotterdam. Met focus op compacte, complete en comfortabele winkelgebieden. In wijken waar succesvolle winkels blijven, stimuleert en ondersteunt de gemeente vooral plannen om het winkelgebied te verbeteren. In wijken waar een ontwikkeling in een andere richting logischer is, spant de gemeente zich in om leegstaande winkelpanden een andere functie te geven.

Transformatie op de juiste plekken
De afgelopen twee jaar heeft de gemeente ingezet om leegstaande winkelpanden een andere functie te geven wanneer marktpartijen daar initiatief toe namen. Recent is deze inzet van de gemeente op de detailhandel geëvalueerd. Er is geconstateerd dat het vooral belangrijk wordt om te regisseren dat op de juiste plekken – buiten de toekomstbestendige winkelstructuur – panden getransformeerd worden. Die transformatie gebeurt bij voorkeur gegroepeerd (verschillende panden uit één gebied tegelijk transformeren) in plaats van bij individuele panden verspreid door de stad , zodat winkelgebieden versneld van functie veranderen.

90 Winkeltransformaties
Er zijn vier stadswijken benoemd waar wordt ingezet op transformatie. In het Oude Noorden, Feijenoord, Crooswijk en Charlois, waar sprake is van relatief hogere concentratie winkelleegstand, gaat de gemeente een pakket met maatregelen invoeren om winkeltransformaties te stimuleren. Wethouder Kathmann: ‘Transformatie van leegstaande winkelpanden in niet-winkelgebieden heeft een enorme impact op de leefbaarheid van een wijk. Samen met eigenaren, ontwikkelaars en ondernemers houden we op deze manier aantrekkelijke wijken om te wonen, werken en te winkelen. Wij willen op deze manier samen met hen negentig winkeltransformaties gaan realiseren.’

Transformatiemanagers
Als eerste maatregel zijn er transformatiemanagers aangesteld. Zij gaan proactief met de vastgoedeigenaren in gesprek over hun leegstaande vastgoed. Als een vastgoedeigenaar en of een ontwikkelende partij bereid is om mee te werken, helpt de gemeente hen bij het vergunningentraject. Ook kunnen zij een beroep doen op een hiervoor speciaal ingestelde expertpool. Een architect, bouwkundige en een financieel adviseur begeleiden hen in het transformatieproces. Vaak ontbreekt het bij kleine vastgoedeigenaren aan kennis en zijn zij onbekend met wet- en regelgeving, waardoor zij niet optimaal de transformatiekansen benutten. Kathmann: ‘De pilot moet inzicht geven in welke maatregelen succesvol zijn. Daarna gaan we onderzoeken of het wenselijk is om aan de succesvolle maatregelen stadsbreed een vervolg te geven.’

Buiten kernwinkelgebieden
De aanpak richt zich op winkelpanden buiten de kernwinkelgebieden, voornamelijk in de aanloopstraten en de verspreid liggende winkels. De gemeente heeft in deze gebieden een aantal straten geselecteerd. Het gaat om de volgende straten:

• Oude Noorden/Liskwartier: Tollenstraat, Noordsingel, Bergweg, Benthuizerstraat, Roderijselaan, Roderijstraat
• Feijenoord: Strevelsweg, Riederlaan, Putsebocht
• Charlois: Katendrechtse Lagedijk, Wolphaertsbocht
• Crooswijk: Crooswijkseweg.

Voor Crooswijk en winkelstraat Crooswijkseweg ligt er een bredere opgave. De Crooswijkseweg kan niet langer alleen worden beschouwd als een winkelgebied. De straat blijft zijn functie als centrale ontmoetingsplek in de wijk behouden maar naast commerciële functies, zullen maatschappelijke en culturele functies hand in hand gaan. Daarbij wordt gestreefd naar meer diversiteit en meer aantrekkingskracht van de straat. In Crooswijk is daarom niet een transformatiemanager maar een verbindingsmanager gestart.

De proef loopt drie jaar. Elk jaar zullen de genomen maatregelen worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl