Direct naar de content

Gemeente Rotterdam wil nieuwe brug over de Maas

Extra oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord voor ontwikkeling van de stad en regio

Meer dan 25 jaar na de opening van de Erasmusbrug heeft Rotterdam een nieuwe brug nodig om als één stad op twee oevers verder te kunnen ontwikkelen. De nieuwe oeververbinding moet een stevige bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Rotterdam-Zuid en de bouw van extra woningen in het gebied tussen Alexander en Zuidplein. Na jarenlange studie is de verkenning naar een nieuwe oeververbinding afgerond. Het college zet in op een brug tussen Feijenoord en Kralingen, omdat dit de beste optie is voor Rotterdam.

Zoals de Erasmusbrug de ontwikkeling van de Kop van Zuid en Katendrecht mogelijk maakte, zo zal een nieuwe oeververbinding zorgen voor ontwikkeling van de rest van Rotterdam-Zuid en grootschalige woningbouw. Een brug met een hoogwaardige tram-, fiets-, voetganger- en een beperkte autoverbinding (‘auto te gast’) heeft de voorkeur van het college.

Waarom nu?
Wethouder Vincent Karremans; ‘Natuurlijk hebben we onszelf de vraag gesteld of dit nu wel het juiste moment is om te investeren in een nieuwe brug. Kijkend naar de naweeën van corona, een energiecrisis, woningnood, personeelstekorten en groeiende kansenongelijkheid. Maar juist deze investering in een nieuwe brug is een investering in de langdurige aanpak van veel van deze problemen. Het is geen investering in beton en staal maar een investering in Rotterdammers. Het verbindt de wijken Kralingen/De Esch, Feijenoord en IJsselmonde. Het zorgt voor een betere en snellere bereikbaarheid en vermindert daarmee de vervoersarmoede op Rotterdam-Zuid. Het zorgt ervoor dat de universiteit en het hbo – iets wat voor veel jongeren die opgroeien op Rotterdam-Zuid toch al ver weg lijkt – straks binnen tien minuten te bereiken is. Het zorgt ervoor dat voor elk van de zeven NPRZ-wijken meer dan 15.000 extra banen binnen 45 minuten reistijd komen te liggen. En het geeft ons de mogelijkheid veel meer woningen te bouwen voor Rotterdammers. Kortom: deze brug is een levenslijn voor Rotterdam-Zuid, een must voor de ontwikkeling en versterking van de stad en daarmee een logische vervolgstap 25 jaar na de opening van de Erasmusbrug.’

Uitgebreide studie
De wens voor een nieuwe oeververbinding is al eerder uitgesproken. Hierop is een uitgebreide MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) gestart. De verkenning is niet alleen gericht op een eventuele nieuwe oeververbinding maar ook op een permanent treinstation Stadionpark, een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom en een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel.

Woningbouw en nieuwe kansen door betere bereikbaarheid
Door de aanleg van de oeververbinding met een OV-lijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein wordt het mogelijk in de Oostflank van de regio Rotterdam tot 35.000 woningen te bouwen. Daarnaast zorgt de brug met OV-verbinding in combinatie met de andere maatregelen zoals een permanent treinstation bij Stadionpark en meer openbaar vervoer door de Maastunnel, voor het oplossen van het OV-knelpunt in de Rotterdamse binnenstad. Dit zorgt op haar beurt er weer voor o.a. in de binnenstad, Rijnhaven en Merwe Vierhaven eveneens tot 35.000 extra woningen kunnen worden gebouwd, waarmee de oeververbinding de bouw van maximaal 70.000 woningen mogelijk maakt.

Op weg naar definitief voorstel
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft nu kenbaar gemaakt dat een nieuwe brug de voorkeur heeft. Gemeente, Rijk en regio gaan de komende periode op basis van de resultaten van de verkenning en adviezen in gesprek over de verdere invulling. Half november zal er een beslissing worden genomen of het voorstel voor de brug en de andere maatregelen, de volgende fase  van het MIRT traject in kan. In de daarop volgende planuitwerking gaat de gemeente, met de andere initiatiefnemers, opnieuw met omwonenden, ondernemers, het Havenbedrijf en andere betrokkenen om de tafel om de mogelijkheden voor een nieuwe brug voor Rotterdam te concretiseren.