Direct naar de content

Gemeente Rotterdam verlicht lasten ondernemers

Recent heeft Deloitte de onderzoeksresultaten van de monitor ‘Administratieve lasten bedrijven’ bekend gemaakt. De doelstelling om de lasten voor ondernemers met 15% te verlichten is ruim behaald. De gemeente Rotterdam scoort in de eindmeting 17,35%. Wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie): "Dit levert Rotterdamse ondernemers een besparing op in tijd en geld."

Deloitte heeft onderzocht hoeveel tijd ondernemers besteden aan het verkrijgen van vergunningen. Deze tijd is omgerekend naar een totaalbedrag dat een vergunningaanvraag voor een ondernemer aan (loon)kosten met zich meebrengt. De 11.000 aanvragen op jaarbasis resulteren in een totale last van circa € 3,5 miljoen. De verbetering van de dienstverlening levert de Rotterdamse ondernemers daarmee een besparing op van € 600.000.

Convenant
De 15% lastenvermindering is een van de doelstellingen in het convenant Vermindering Regeldruk en Administratieve lasten voor ondernemers. Dit convenant is in 2010 gesloten met partners MKB Nederland, VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel en EDBR. De looptijd van het convenant is tot 31 mei 2015.
Wethouder Karakus: "Het is belangrijk om ondernemers vooruit te helpen, in plaats van ze te hinderen met regeldruk. Dat kost tijd en geld. Een ondernemer wil die tijd gebruiken om te ondernemen. Deze behaalde lastenverlichting past dus nadrukkelijk binnen de gemeentelijke aanpak om de dienstverlening te verbeteren.”

Digitaal
Diederik van Dommelen (voorzitter van VNO-NCW Rotterdam) feliciteert de gemeente Rotterdam met de afname van de regeldruk. “Ondernemers zijn zeer geholpen door een lagere regeldruk en ook door de mogelijkheid om vergunningstrajecten steeds vaker digitaal af te handelen. Ook op dit vlak gaat Rotterdam voortvarend te werk. VNO-NCW blijft in de periode 2014-2015 van het Convenant Deregulering en Administratieve Lastenvermindering graag actief bijdragen aan een verdere verlaging van de regeldruk en een op ondernemers gericht stadsbestuur.“

Efficiënter
De gemeente heeft bij 16 specifieke producten (waar de meeste vraag naar is) de procedures onder de loep genomen. De tijd die een ondernemer kwijt is en de hoeveelheid gegevens die aangeleverd moeten worden, zijn geanalyseerd. Vervolgens zijn deze procedures efficiënter gemaakt waardoor ondernemers een besparing kregen op hun kosten. Dit werd bereikt door:

  • de digitalisering van aanvragen;
  • het schrappen van overbodige informatie;
  • het werken met accounts en daarmee het voorinvullen van gegevens.

Een goed voorbeeld is de aanvraag voor een vergunning voor kabels en leidingen. Doordat bedrijven nu digitaal hun vergunning kunnen aanvragen door middel van het aanmaken van één account is het niet meer nodig om elke aanvraag op papier volledig in te vullen en in zevenvoud in te dienen.

Vraaggericht
Samen met marktpartijen is bepaald welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. De gemeente heeft zelf geïnvesteerd in digitale oplossingen, maar ook in een organisatorische verandering zodat de werkwijze van de afdeling is ingericht op de vraag van de klant. De gemeentelijke werkwijze van accountmanagers en casemanagers is daar een voorbeeld van.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer infomatie kunt u contact opnemen met Dave Geensen (06 53573501) of Edwin Cornelisse (06 10064779).