Direct naar de content

Gemeente Rotterdam start pilot nieuw schoolsportprogramma

Wethouder Adriaan Visser (sport) trapte vrijdag 11 september op basisschool St. Michaël officieel het vernieuwde schoolsportprogramma af voor de bovenbouw van het Rotterdamse basisonderwijs.Twaalf scholen in de gebieden Noord, Hillegersberg-Schiebroek en IJsselmonde doen mee met de pilot. Na evaluatie start in het schooljaar 2016/2017 het vernieuwde schoolsportprogramma in heel Rotterdam.

Het programma biedt maatwerk voor de scholen doordat zij kunnen kiezen voor welk doel zij sport willen inzetten. Zo is er naast talentontwikkeling ook aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het opdoen van nieuwe (sport)ervaringen. Dit gebeurt in samenwerking met enthousiaste sportaanbieders en partners in de omgeving van de school. Kinderen krijgen in het schoolsportprogramma de ruimte om op hun eigen niveau tot een brede ontwikkeling te komen waarbij plezier centraal staat.

Betere aansluiting bij school en kind
Doordat het vernieuwde schoolsportprogramma beter aansluit bij de visie van de scholen en de behoeften van het kind, moet het programma een positieve bijdrage leveren aan het beweeggedrag bij kinderen.

Drie pijlers
Het schoolsportprogramma bestaat uit drie pijlers waarmee de school zelf een schoolsportprogramma kan samenstellen:

Sociale vaardigheden en respect
Sport wordt ingezet als middel om de competenties behorende bij sociale vaardigheden en respect verder te ontwikkelen. Het gaat hierbij om klassikale clinics en een groepsspel.

Uitdaging en talent
Kennismaking met diverse takken van sport door de verenigingen, deelname aan gebiedstoernooien die leiden naar The Final en participeren in stedelijke toernooien staan hier centraal.

Beleving en trends
Kinderen ervaren en ontdekken bijzonder beweegaanbod. Denk aan freerunnen, hoelahoep en rope skipping nieuwe stijl. Activiteiten die met eenvoudige hulpmiddelen in de eigen vrije tijd kunnen worden gedaan. Daarnaast is er ruimte voor het beleven van meer unieke, niet alledaagse sporten zoals sportklimmen, schermen, schaatsen en golfen. Ook side events en stedelijke sportevenementen (zoals de Marathon) vinden hier hun plek.

Voor scholen in gebieden met relatief veel bewegingsarmoede en overgewicht blijft de gemeente het programma Rotterdam Lekker Fit! aanbieden.


Fotograaf: Paul van der Blom


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel Arntz,
Gemeente Rotterdam, Sport & Cultuur, 06 23 30 27 05 / kcm.arntz@rotterdam.nl.