Direct naar de content

Gemeente Rotterdam financiert vijf slimme innovaties voor energietransitie

Rotterdam gaat investeren in vijf bedrijven die innovatieve duurzame oplossingen hebben. Met het zogenoemde programma Smart Energy Systems wil de Gemeente Rotterdam private initiatieven en innovaties op het gebied van slimme energiesystemen ondersteunen.

Uit vijftien inzendingen heeft de gemeente Rotterdam vijf bedrijven geselecteerd in een eerste subsidieronde van het programma. Zij krijgen maximaal 100.000 euro om hun innovatieve oplossingen om energie op te wekken en snel commercieel toepasbaar te maken. Gemeente Rotterdam kiest voor deze bedrijven omdat de ambities op het gebied van duurzaamheid en economische groei elkaar versterken in deze slimme energiesystemen. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): “We willen als stad koploper duurzaamheid worden. Met slimme en innovatieve oplossingen kunnen we de energietransitie versnellen. We helpen daarom bedrijven die investeren in duurzame innovaties een stap vooruit.”

Slim, ondernemend en duurzaam
De vijf geselecteerde bedrijven zetten in op hogere energieopbrengst van windmolens, scherper inzicht in het energienetwerk voor betere benutting van energiebronnen, brede inzet van kleine windturbines die goed in de omgeving passen en zonnestroominstallaties voor woningbouwcorporaties. Door zulke creatieve denkers de ruimte te geven om te experimenteren, hoopt de gemeente de innovaties te versnellen die nodig zijn om haar duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. En tegelijkertijd zorgt het succes van deze bedrijven voor een economische impuls en werkgelegenheid voor de stad. Bovendien is innovatie door Rotterdamse bedrijven van groot belang als Rotterdam ook in de toekomst de belangrijke economische positie wil behouden.

Het programma Smart Energy Systems (SES)
Met het programma Smart Energy Systems wil de Gemeente Rotterdam private initiatieven en innovaties op het gebied van slimme energiesystemen versnellen en helpen op te schalen naar commercieel aantrekkelijke toepassingen. Het programma heeft een brede scope. In 2021 wordt de regeling nog tweemaal opengesteld. In februari 2021 start de tweede subsidieronde waarvoor bedrijven zich kunnen aanmelden. De gemeente wil eind 2021 15 à 20 initiatieven ondersteunen. In 2021 wordt bekeken of de regeling ook in 2022 weer opengaat. Inschrijven voor de volgende ronde kan via ondernemen010.nl/SES.

Realisatie en marktintroductie van innovaties
Met de subsidie werken de aanvragers toe naar realisatie en marktintroductie van hun innovaties. Ideeën op allerlei vlakken kunnen worden ingestuurd. Extra aandacht is er wel voor voorstellen die inspelen op sociale innovatie en participatie. Dat kan zijn voor een haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling of innovatiepilots. Verder hebben schaalbare voorstellen de voorkeur om zo maximaal mogelijk impact te genereren.

Meer informatie over het programma Smart Energy Systems en de geselecteerde bedrijven is te vinden op ondernemen010.nl/SES.