Direct naar de content

Gemeente Rotterdam biedt samen met VGZ een zorgverzekering voor alle Rotterdammers

Vanaf 1 januari kunnen alle Rotterdammers gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering is samengesteld in samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, VGZ én de Rotterdammer zelf. Basis is het bestaande VGZ Rotterdampakket voor mensen met een kleine beurs. Dit pakket krijgt een nóg uitgebreidere dekking én wordt toegankelijk voor Rotterdammers alle Rotterdammers, ook die met een inkomen boven de 130% van het wettelijk minimumloon. Nieuw is het VGZ Rotterdampakket Compact. Een goede goedkopere verzekering met minder en lagere vergoedingen voor Rotterdammers die weinig medische zorg verwachten. Zo is er altijd een passende verzekering. Op beide pakketten geeft VGZ een collectiviteitskorting van 10% op de basisverzekering.

Rotterdammers met een laag inkomen die kiezen voor het uitgebreide VGZ Rotterdampakket krijgen van de gemeente een premiebijdrage van 120 euro per jaar. Daarnaast is het eigen risico voor deze groep op €50,- na meeverzekerd. Rotterdammers met een laag inkomen en hoge zorgkosten, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of beperking, voorkomen zo onverwacht hoge uitgaven. En hoeven dus geen drempels te voelen om naar de dokter of tandarts te gaan.

Wethouder Sven de Langen (Zorg): “Wij bieden nu álle Rotterdammers die veel zorgkosten hebben een zorgverzekering met een heel brede dekking. Voor Rotterdammers met weinig geld leggen wij als gemeente bovendien een tientje per maand bij. Ik wil dat niemand in Rotterdam hoeft te besluiten om zijn medicijnen niet op te halen omdat hij bang is voor de rekening.”

Betlaabare en toegankelijke zorg
Een van de grote uitdagingen van deze tijd is het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Rotterdam vindt dat iedereen moet gebruik kunnen maken van goede zorg, of je nu rijk of arm bent, of je nu veel en vaak zorg nodig hebt of bijna nooit. Daarom investeert de gemeente in een goede en betaalbare zorgverzekering en in preventie.

Tom Kliphuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van coöperatie VGZ: “Het doel van deze samenwerking is om Rotterdam een stukje gezonder te maken. Het is de eerste stad in Nederland die op een dergelijke uitgebreide wijze met ons aan de slag gaat met projecten rondom zinnige zorg en preventie. Het is mooi om te zien dat daardoor twee hele speciale nieuwe polissen ontstaan”.

Wethouder De Langen: “Komend jaar biedt het uitgebreide pakket ook een budget van 400,- euro voor preventie. Rotterdammers kunnen daarmee onder andere gebruik maken van een initiatief waarbij Diabetes type 2 kan worden omgekeerd en medicijngebruik kan worden verminderd. Daar ben ik trots op. Want voorkomen is beter dan genezen.”

Hoge zorgkosten? Geen zorgen met de extra’s uit het VGZ Rotterdampakket
Het Rotterdampakket heeft een brede dekking. Zo zijn de vergoedingen voor onder andere tandzorg en huidbehandelingen verruimd ten opzichte van dit jaar. Voor tandzorg betekent dit dat je altijd voor controles , vullen van gaatjes en de mondhygiënist een volledige vergoeding krijgt. Ook is het bedrag dat verzekerden vergoed krijgen voor ondersteuning van een mantelzorgmakelaar verhoogd. Vergoedingen voor hulpmiddelen zoals rollator/looprek en abonnementskosten voor alarmering blijven in het pakket. Nieuw in het pakket zijn onder meer een tandongevallendekking, huishoudelijk hulp na verblijf in een ziekenhuis en verblijf in herstellingsoorden of zorghotels.

Lage zorgkosten: een passend alternatief met het VGZ Rotterdampakket Compact
Voor Rotterdammers die weinig zorg verwachten, maar toch goed verzekerd willen zijn, is er het Rotterdampakket Compact. Hierin zitten minder vergoedingen dan in het uitgebreide pakket en is het eigen risico niet meeverzekerd in de maandelijkse premie.

Tegemoetkoming Meerkoste Zorg
Het college stelt voor om de tegemoetkoming meerkosten zorg als gevolg van afspraken uit het coalitieakkoord, af te schaffen. Het budget dat hierdoor vrijkomt wordt voor een groot deel ingezet om Rotterdammers met een laag inkomen een premiebijdrage aan het VGZ Rotterdampakket te geven. Op die manier wordt goede zorg voor hen betaalbaar en toegankelijk gehouden. Rotterdammers die als gevolg van een ziekte of aandoening, onverhoopt toch nog te maken krijgen met onverwachte kosten die zij niet kunnen betalen, kunnen hiervoor mogelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand. Het college onderzoekt daarom dit najaar in samenspraak met de Brede Raad 010 en patiënten-belangenverenigingen de mogelijkheden of en op welke categorieën de bijzondere bijstand hiervoor uitgebreid kan worden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn van Goethem, bestuursvoorlichter wethouder De Langen, tel 06 2836 2889 of m.vangoethem@rotterdam.nl of Dennis Verschuren, woordvoerder VGZ, tel: 06 3494 2522