Direct naar de content

Gemeente richt Stichting Natuurstad Rotterdam op

De gemeente Rotterdam draagt haar uitvoerende taken op het gebied van kinderboerderijen, natuur- en milieueducatie over aan Stichting Natuurstad Rotterdam. Wethouder Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) ondertekende de officiële statuten in aanwezigheid van Winfried Houtman (concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam), Hermineke van Bockxmeer (directeur Sport & Cultuur gemeente Rotterdam), Bert Cremers (voorzitter Raad van Toezicht) en de nieuwe directeur van de stichting Natuurstad, Louise Bergenhenegouwen.

Het college besloot in 2017 om de uitvoering van natuur- en milieueducatie te verzelfstandigen. Het gaat om het beheer van acht kinderboerderijen, elf educatieve schooltuincomplexen, drie bijzondere tuinen en zeven educatiecentra voor natuur- en milieulessen. De gemeente Rotterdam voert deze taken nu nog uit en draagt deze per 1 januari 2019 over aan Natuurstad. Om dat mogelijk te maken, wordt de stichting nu formeel opgericht. De 90 medewerkers die deze taken nu uitvoeren bij de gemeente, komen na 1 januari in dienst van de stichting Natuurstad.

Wethouder Wijbenga: “In Rotterdam vinden we het belangrijk dat kinderen, jongeren en volwassenen kunnen spelen, recreëren en leren in een natuurlijke omgeving dichtbij huis. Een stichting heeft meer mogelijkheden om daarin slagvaardig en ondernemend te zijn. Zij kan nog beter klantgericht werken en de samenwerking opzoeken met externe partijen.’

Gemeente blijft betrokken
De gemeente Rotterdam blijft betrokken bij natuur- en milieueducatie als beleidsmaker, opdrachtgever (subsidieverstrekker) en eigenaar van het vastgoed. De gemeente geeft een jaarlijkse subsidie van ongeveer € 8,5 miljoen aan de stichting; even hoog als het huidige budget voor natuur- en milieueducatie. De gemeente blijft sturen op kwaliteit, klanttevredenheid en bezoekersaantallen. Daarnaast heeft de gemeenteraad bedongen dat de nieuwe stichting verantwoordelijk is voor de uitvoering van het keurmerk dierenwelzijn en dat er geen marketing gericht op kinderen mag plaatsvinden. Ook blijft de toegang tot de kinderboerderijen gratis.

Raad van Toezicht
Het college benoemde eerder een raad van toezicht, bestaande uit zeven personen. Bert Cremers, oud-raadslid en oud-burgemeester van Waddinxveen, wordt voorzitter van de raad. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de aanstelling van de directeur. Per 1 september is Louise Bergenhenegouwen gestart in deze functie.

Louise Bergenhenegouwen
Louise Bergenhenegouwen gaat de nieuwe stichting inrichten en gaat samen met de medewerkers de uitdaging aan om de maatschappelijke meerwaarde van de Stichting Natuurstad Rotterdam te vergoten. De verzelfstandiging biedt kansen om enerzijds natuur en milieu werkelijk dichterbij de Rotterdammers te brengen en anderzijds de stichting te laten groeien en bloeien.


Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met Lisette van Bale, woordvoerder wethouder Wijbenga: 0628362717