Direct naar de content

Gemeente neemt extra maatregelen om vuil op straat terug te dringen

Een grote ergernis voor Rotterdammers; stadsgenoten die hun huisvuil op straat dumpen. De gemeente neemt daarom een aantal maatregelen om ook de notoire vervuilers ertoe te bewegen hun huisvuil op de juiste manier aan te bieden. Onder andere het verhogen van de (huisvuil)boete moet ertoe bijdragen dat de stad schoner wordt.

Wethouder Vincent Karremans; ‘Het vuil op straat houdt veel Rotterdammers op een verkeerde manier bezig. Heel irritant als jouw buurman niet de moeite neemt om zijn vuil netjes in de container te gooien. Dan sta je met je eigen goede gedrag het vuil van een ander voor je eigen deur op te ruimen! We hebben het met elkaar schoon te houden in de stad dus iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregelen een positief effect zullen hebben.’

Reinigingsmedewerkers handhaven op naastplaatsingen van papier en karton

In juli 2021 is een pilot gestart in Noord en Kralingen-Crooswijk met een aantal reinigingsmedewerkers die handhavend optreden tegen naastplaatsingen van papier en karton (ongeveer 40% van de naastplaatsingen bestaat uit papier en karton). De reinigingsmedewerkers doen, naast het opruimen van de rommel, onderzoek naar wie het vuil heeft achtergelaten om de betreffende vervuiler te beboeten. Gezien de positieve resultaten van de pilot wordt deze met een half jaar verlengd. Na de zomer wordt bekeken of er verdere uitbreiding komt van de inzet van reinigingsmedewerkers op handhaving van naastplaatsingen.

Verhoging van de (huisvuil)boete van 125 euro naar 154 euro

Handhavers ruimen verkeerd aangeboden huisvuil (naastplaatsingen) op en proberen te achterhalen wie de vervuiler is. De hoogte van de boete die de overtreder krijgt, dekt de gemaakte (herstel)kosten voor deze vorm van handhaving. De kosten bestaan onder meer uit: personeelskosten, materiaalkosten, stortingskosten en administratiekosten.

Het tarief voor het verkeerd aanbieden van huisvuil is de afgelopen jaren niet gewijzigd, terwijl de kosten wel zijn gestegen. Per 1 maart 2022 wordt het bedrag voor de boete voor een naastplaatsing verhoogd van 125 euro naar 154 euro per overtreding. Daarmee wordt het verwijderen van de naastplaatsing kostendekkend gemaakt en zal er ook een preventieve werking van uit gaan.

‘Bakkie voor een zakkie on tour’

In maart 2022 wordt gestart met de pilot ‘bakkie voor een zakkie op tour’. Samen met bewoners, ondernemers en de gemeente wordt op een laagdrempelige manier de handen ineengeslagen om de uitdagende afvalproblematiek, waaronder zwerfvuil, tegen te gaan. Doel is een schonere leefomgeving in de wijk. Er is gekozen om aan de slag te gaan in Hillesluis en Bloemhof, omdat hier veel overlast door zwerfafval is. Bewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente gaan na ‘een bakkie’ koffie met elkaar de wijk in om een ‘zakkie’ vol afval te prikken, te schouwen hoe de wijk erbij ligt en te bekijken hoe bepaalde zaken vanuit de wijk het beste aangepakt kunnen worden.

Gedragsbeïnvloeding door afbeeldingen bij afvalcontainers

Om bewoners te stimuleren hun vuil ín de vuilcontainer te gooien in plaats van ernaast te zetten, zal vanaf het tweede kwartaal van dit jaar bij een aantal afvalbakken met biologisch afbreekbare milkpaint verschillende boodschappen op de grond bij de afvalcontainer worden gespoten. Deze boodschappen bestaan uit tekst en/of plaatjes die aanspreken op het gewenste gedrag.

Aanpak afvaltoerisme door inzet van undercover boa’s

Afvaltoerisme is strafbaar en levert overlast op als overvolle containers en naastplaatsingen. Daarom wordt hier streng op gehandhaafd door handhavers. In Nesselande zijn een aantal notoire dumpplekken waar regelmatig wordt gesurveilleerd door de handhavers van de gemeente. Daarnaast worden ook geregeld ‘undercover boa’s’ ingezet, waarbij handhavers in burgerkleding worden ingezet om de pakkans op heterdaad te verhogen. Deze werkwijze heeft het afgelopen jaar tot zo’n 30 boetes geleid. Om de overlast van afvaltoerisme terug te dringen is structurele inzet benodigd. Daarom blijven de hotspots in Nesselande de aandacht houden van de handhavers en worden ook de komende periode regelmatig acties in burger gehouden. Het instrument ‘undercover boa’s’ wordt ook op andere hotspotlocaties ingezet tegen naastplaatsingen.

De genoemde maatregelen moeten ertoe leiden dat alle Rotterdammers zich inzetten voor een schone stad. Daarbij is het wel relevant dat de mensen hun huisvuil dan ook wel kwijt kunnen in de containers. Het op tijd legen zodat de containers niet te vol raken, is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het vulgraadsysteem in de wijkcontainers wordt al geruime tijd in de hele stad gebruikt en dat werkt inmiddels goed. Het zorgt ervoor dat de routes die de vuilniswagens rijden efficiënt zijn en er wordt geleegd vóór de container vol is.