Direct naar de content

Gemeente, LSI en FGH Bank beëindigen in overleg samenwerking Schiekadeblok

De gemeente Rotterdam, LSI en FGH Bank hebben overeenstemming bereikt dat zij de erfpachtmaatregel en de overige overeenkomsten ten aanzien van de ontwikkeling van het Schiekadeblok in onderling overleg en in samenwerking beëindigen. Juridische procedures zijn hiermee van de baan evenals de invordering van de canonachterstand.

Met de overeenkomst komt de grond onder de locatie Schiekadeblok en het gebouw Schieblock nu volledig in eigendom van de gemeente. De exploitatie van het Schieblock zal door de gemeente worden voortgezet. Concreet betekent dit dat de gemeente Rotterdam verhuurder van het Schieblock wordt en de reeds lopende huurcontracten overneemt.

Erfpachtmaatregel
In 2009 is de gemeente Rotterdam met LSI project investment N.V in het kader van kredietcrisismaatregelen een erfpachtmaatregel overeengekomen ten behoeve van het project Weenaboulevard, beter bekend als het Schiekadeblok. Deze maatregel is destijds overeengekomen om bouwactiviteiten aan te jagen. Gedurende de kredietcrisis viel de bouw en vastgoedsector stil.

Ontwikkeling
Als gevolg van verder verslechterende marktomstandigheden en een stevig doorzettende economische crisis die de bouw en vastgoedsector hard heeft geraakt, is LSI er niet in geslaagd om met de afgesproken ontwikkeling van het Schiekadeblok aan te vangen en is een canonachterstand ontstaan. Hoewel dit de verstandhouding tussen de partijen in eerste instantie onder druk heeft gezet, zijn de betrokken partijen snel hierna met elkaar in overleg getreden. Met instemming van alle betrokkenen is men vervolgens gekomen tot een beëindiging van de samenwerking en de erfpacht.

De betrokken partijen maken, uit oogpunt van concurrentie en marktpositie, geen inhoudelijke details van de overeenkomst bekend.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl