Direct naar de content

Gemeente en FXL zetten eerste stap Feijenoord XL

Onderzoek naar mogelijke verplaatsing rangeerterrein IJsselmonde

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City krijgt als het aan het Rotterdamse college ligt een vervolg met Feijenoord XL. Hiervoor moet het rangeerterrein voor goederentreinen in IJsselmonde verplaatst worden. De verplaatsing van dit binnenstedelijke rangeerterrein kan voor ruimte zorgen om Feyenoord City beter te verbinden met de omringende wijken Hillesluis en Feijenoord. De gebiedsontwikkeling Feijenoord XL is van grote waarde voor Rotterdam Zuid en biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van leren, werken en wonen.

,,Dit kan een grote impuls zijn voor het gebied. Zo kun je dóórbouwen op Zuid als bruisend deel van de stad. Daar heeft iedereen baat bij. Oude en nieuwe wijken groeien naar elkaar. De verbinding tussen de wijken, over het brede spoor heen, maken nieuwe voorzieningen beter bereikbaar voor de inwoners van Hillesluis, Feijenoord, Afrikaanderwijk en alle achterliggende wijken’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

De ambitie van Feijenoord XL is om op de lange termijn (rond 2030)het spooremplacement IJsselmonde te overkluizen. Dat kan alleen als het goederenrangeerterrein verplaatst wordt. De overkluizing biedt nieuwe kansen aan Rotterdam-Zuid. Een door onderzoeksbureau Decisio in 2021 opgestelde Maatschappelijk Businesscase toont aan dat de ontwikkeling van duizenden extra woningen, nieuwe arbeidsplaatsen in commerciële functies en maatschappelijke voorzieningen rondom het nieuwe stadspark op de spooroverkapping sociaal maatschappelijk als een enorme impuls kan worden gezien.

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing

,,Het verplaatsen van een rangeerterrein voor goederentreinen is een complexe opgave. Het rangeerterrein is van essentieel belang voor goederenvervoerders en daarmee de Rotterdams haven.” zegt Helga Cuijpers, regiodirecteur van Prorail. ,,Daarom wordt, in samenhang met andere ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer (zoals regelgeving over de lengte van goederentreinen en groei van het goederenvervoer), uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.”  Op basis van een eerdere haalbaarheidsstudie van de Coalitie Feijenoord XL (FXL) stelt het college daarom ook voor om als eerste stap te onderzoeken of het goederenrangeerterrein IJsselmonde kan worden verplaatst met behoud van minimaal de huidige functies.

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is opdrachtgever voor het onderzoek van Prorail. Gemeente en de coalitie FXL willen graag bijdragen aan de onderzoekskosten voor verplaatsing van het opstelterrein IJsselmonde. Het verplaatsen van het opstelterrein is ook gunstig voor het gebied mocht de overkluizing financieel niet haalbaar blijken. De spoorbarrière tussen Hillesluis en Feyenoord City wordt door de verplaatsing verkleind en er ontstaat meer ruimte  voor de aanleg van een nieuw treinstation Stadionpark. ,,De ontwikkeling van FXL sluit goed aan bij de ambities voor een permanent station Stadionpark, de nieuwe oeververbinding en hoogwaardig Openbaar Vervoer zoals momenteel onderzocht in de MIRT-verkenning oeververbindingen Rotterdam’’, zegt wethouder Judith Bokhove (mobiliteit).

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente en de Stichting FXL in oprichting gaan nu een samenwerkingsovereenkomst sluiten om het project naar een volgende fase te brengen. De focus ligt op het onderzoek naar het verplaatsen van het opstelterrein voor goederentreinen en het verder uitwerken van de (financiële) haalbaarheid van de overkapping. In het haalbaarheidsonderzoek zijn meerdere varianten uitgewerkt: van een volledig dichte landtunnel tot een kleinere overkluizing met openingen. Hierin wordt uiteraard rekening gehouden met de belangen van de spoorvervoerders.

Stichting FXL (i.o.) is een unieke coalitie die bestaat uit woningcorporaties, ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, sociale partners, ontwerpers en investeerders. Kwartiermaker en een van de vier initiatiefnemers is voormalig wethouder Bouwen, Hamit Karakus. ,,FXL heeft een brede sociaal-maatschappelijke visie op Rotterdam-Zuid, en wil de ambities van NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) etc. verbinden met de kansen die bouwen op de Maasoevers biedt”, zegt Karakus.

Motie Verbind Feyenoord City aan Rotterdam Zuid

In mei 2017 heeft de gemeenteraad de motie Verbind Feyenoord City aan Rotterdam-Zuid aangenomen. Hiermee droeg zij het college op om in samenwerking met NS en ProRail onderzoek te doen naar de (gedeeltelijke) verplaatsing van het rangeerterrein tussen het Varkenoordsviaduct en station Lombardijen. Het bouwen van goede verbindingen over de resterende sporen en de vrijkomende grond gereed te maken voor stedelijke ontwikkeling.  Met het haalbaarheidsonderzoek van FXL is aan de inhoud van de motie voldaan.

Afbeeldingen

  • Artist impression van Feijenoord XL, met overkluizing in het midden, ontwerp KuiperCompagnons
  • Artist Impression van Feijenoord XL, met detail van overkluizing, ontwerp KuiperCompagnons