Direct naar de content

Gemeente controleert strenger op achtergebleven afval op markten

Illegale afvaldumper op heterdaad betrapt

Een alerte milieutoezichthouder van de gemeente Rotterdam heeft vannacht een illegale afvaldumper op het martktterrein van de Grote Visserijstraat op heterdaad betrapt. Hij dumpte vanuit zijn bestelbusje een pallet met afval en zette er vervolgens nog twee vuilniszakken bij. Tegen de man wordt Proces Verbaal opgemaakt.

Het ging om een marktkoopman die geen vaste plaats op de markt heeft. Hij is in ieder geval voor de markt van donderdag (vandaag) en aanstaande zaterdag geschorst.
De dienstdoende toezichthouder was zeer vroeg ter plaatste, mede op basis van eerdere constateringen. Met de genoemde staandehouding als resultaat.

De betrapping is het gevolg van een stringenter beleid rond handhaving op markten, vooral op het gebied van afvaloverlast. De overlast is omwonenden, gemeente en goedwillende marktkooplui een doorn in het oog. De markt op de grote Visserijstraat is als speerpunt uitgekozen. Marktmeesters en (milieu)toezichthouders houden vanaf de start van de markt in de vroege ochtend tot het eind nauwlettend mogelijke afvalproblemen in de gaten. En treden op waar nodig.

Wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie):”Afval dumpen zorgt voor hogere schoonmaakkosten voor de gemeente, die we deels doorberekenen aan de marktkooplieden. Een marktkoopman als deze verpest het met zijn gedrag voor welwillende en hardwerkende andere marktondernemers. Zij worden zo op kosten gejaagd en krijgen een slechte naam. Illegale afvaldumpers pakken we dan ook hard aan. Dit past ook bij het offensief tegen zwerfvuil van mijn collega Eerdmans.”


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstdoend woordvoerder van Stadsbeheer gemeente Rotterdam, telefoonnummer 06-22966562.

of met Kim Hooning, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, Toezicht en Handhaving, 06-22212610.