Direct naar de content

Geheugen op afstand helpt mensen met dementie

Prijs voor innovatieve toepassing

Een smartwatch met een combinatie van applicaties, waaronder GPS, alarmering voor medicijngebruik en ondersteuning in dagstructuur, kan mensen met dementie helpen in het dagelijkse leven. Voor dit idee van een ‘Geheugen op afstand’ overhandigden Hugo de Jonge (wethouder onderwijs, jeugd en zorg) en Robbert Huijsman (Senior manager Innovatie Zilveren Kruis) vandaag een prijs ter waarde van 10.000 euro aan Bente Wepster (student verpleegkunde Hogeschool Rotterdam) en ergotherapeute Vera Maan.

De gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis hebben in het voorjaar een prijsvraag uitgeschreven om de ontwikkeling te stimuleren van innovatieve toepassingen, die mensen met (beginnende) dementie helpen om zelfstandig te blijven wonen. “Dat is belangrijk, omdat we de komende jaren te maken krijgen met vergrijzing. Er zullen helaas dus ook meer mensen met dementie in onze stad zijn. En thuis wonen, dat willen we toch allemaal?”, aldus De Jonge.

Het idee voor het ‘Geheugen op afstand’ heeft gewonnen, omdat het cliënt en mantelzorger centraal stelt. Bovendien acht de jury de kans groot dat deze toepassing inderdaad beschikbaar komt voor Rotterdammers met dementie, doordat het initiatief ondersteuning krijgt vanuit het Kenniscentrum Zorginnovatie. De 10.000 euro prijzengeld mag ‘op maat’ worden ingezet, bijvoorbeeld voor een ontwikkeltraject op ondernemerschap, een werkplek, masterclasses of coaching.
De prijsvraag heeft 19 ideeën voor innovatieve toepassingen opgeleverd van gevestigde en startende bedrijven, studenten, zorgverleners en mantelzorgers. Daarvan zijn zes indieners uitgenodigd om hun idee te presenteren aan een jury met vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, Zilveren Kruis, Conforte, Radar, Alzheimer Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze zes ideeën hebben allemaal potentie en liggen in elkaars verlengde. “De jury is heel enthousiast over het feit dat juist jong aanstormend talent zich zo op deze problematiek heeft gestort met mooie innovaties”, benadrukt Huijsman.

Achtergrond
De prijsvraag komt voort uit het convenant, dat Zilveren Kruis en de gemeente Rotterdam in het voorjaar van 2013 hebben afgesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking bij het vormgeven van het nieuwe zorgstelsel na 1 januari 2015. De hoofddoelstellingen zijn het bevorderen van gezondheid, welzijn en participatie van de Rotterdammer, het stimuleren van eigen kracht en zelfredzaamheid en het beheersen van de kosten en het terugdringen van oneigenlijk zorggebruik.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van meer soorten hulp en ondersteuning voor haar inwoners. In Rotterdam doen we dit bij huis, in de wijken en buurten, waar mensen kunnen aankloppen bij de VraagWijzer. Belangrijk uitgangspunt is dat Rotterdammers naar elkaar omkijken en elkaar helpen: mensen kunnen vaak veel voor elkaar betekenen. We investeren in sterke schouders in buurten en straten, zodat samenleven weer daadwerkelijk samen leven wordt. Voor Rotterdammers die dat nodig hebben, is professionele hulp en ondersteuning beschikbaar.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl