Direct naar de content

Geen blindgangers op bouwlocatie Wilhelminapier

Bouwlocatie van Boston & Seattle vrijgegeven aan ontwikkelcombinatie

De bouw van de woontorens Boston & Seattle kan worden hervat. De gemeente Rotterdam heeft de bouwlocatie tussen de Otto Reuchlinweg en de Antoine Platekade op de Wilhelminapier vrij gegeven aan Ontwikkelingscombinatie v.o.f. Pier III. Bodemonderzoek heeft aangetoond dat zich geen blindgangers op of in de directe omgeving van de bouwlocatie bevinden.

Voor de bouwlocatie op de Wilhelminapier werd in mei dit jaar door Gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning afgegeven die medio juni onherroepelijk werd verklaard. In een nieuw onderzoek ter voorbereiding op de gebiedsontwikkeling van de aangrenzende Rijnhaven bleek dat er mogelijk blindgangers kunnen liggen.
Uit recent beschikbaar gekomen, tot dat moment geheime, informatie van de Britse Royal Air Force bleek dat er in 1941 een bombardement op de Wilhelminapier heeft plaatsgevonden, waarbij van drie bommen niet met zekerheid kon worden vastgesteld of deze zijn ontploft. Om die reden zijn de bouwwerkzaamheden begin september stilgelegd. Vervolgens is aanvullend dossieronderzoek gedaan en zijn detectiewerkzaamheden op locatie uitgevoerd.

Geen blindgangers
Onderzoek van de nieuwe informatie leverde steeds meer gedetailleerde documentatie op, ook over de locatie Boston & Seattle. Nauwkeurige bestudering door experts in combinatie met oppervlakte- en dieptedetectie heeft duidelijk gemaakt dat op of onder de bouwlocatie en de directe omgeving daarvan geen blindgangers zijn gevonden.
De ontwikkelcombinatie van Bouwfonds Ontwikkeling en Synchroon kan nu verder met de bouw van de woontorens. Aannemersbedrijf J.P. van Eesteren wil de bouwactiviteiten zo spoedig mogelijk hervatten. Zodra de nieuwe planning van de bouwactiviteiten bekend is, worden de omwonenden hierover geïnformeerd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Druten, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, 06 1011120, pp.vandruten@rotterdam.nl