Direct naar de content

Geen Actualiteitenraad

De vergadering gaat niet door op donderdag 12 februari

Voor de actualiteitenraad is één Regeling van Werkzaamheden ingediend over de Sociale woningbouw in Oudeland (Hoogvliet).

Wethouder Schneider heeft aangegeven dat hij de vragen die de SP en de Partij voor de Dieren stellen in de aanvraag binnen twee weken met een brief gaat beantwoorden.

De brief wordt dan vervolgens geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB).

Beide fracties hebben aangegeven dat dit voor hen afdoende is om de regeling morgen niet tijdens de Actualiteitenraad te behandelen.

De actualiteitenraad van 12 februari komt op basis van deze informatie te vervallen.


Noot voor de redactie:

Op donderdagochtend – wanneer er geen raadsvergadering is – vergadert de raad met het college tijdens de zogenoemde Actualiteitenraad over actualiteiten en regelingen van werkzaamheden. Om u snel te informeren ontvangt u op woensdagmiddag, zo spoedig mogelijk na 16.00 uur, een overzicht van de ingediende onderwerpen. De vergadering begint om 10.00 uur in de raadzaal, duurt tot 11.00 uur en als de agenda daarom vraagt tot uiterlijk 11.30 uur.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.