Direct naar de content

Geen Actualiteitenraad

Donderdag 16 april 2015

De Actualiteitenraad gaat morgen niet door.

Wel start om 9.30 uur in de raadzaal de Themacommissie Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Aan de orde komen de Voortgangsrapportage 2014, het Uitvoeringsplan 2015-2018 en de Inzet en de resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit Rotterdam-Zuid.

Het ingediende verzoek tot het houden van een actualiteit van GroenLinks over uitzetting sportvereniging In Mu Kwan wordt, vanwege het spoedeisende karakter, behandeld in de commissie Veiligheid, Organisatie en Financien. Deze commissie start na de themacommissie. Het punt komt aan de orde vóór de behandeling van agendapunt 7, Omissieregeling.

Vergaderstukken en live uitzending
De vergaderstukken kunt u raadplegen via de app Politiekarchief of in ons Raadsinformatiesysteem. Ga daarvoor naar www.ris.rotterdam.nl. Daar kunt u ook de vergadering live volgen in beeld en geluid. Vergaderingen kunt u terugzien en doorzoeken per agendapunt en spreker.


Noot voor de redactie:

Op donderdagochtend – wanneer er geen raadsvergadering is – vergadert de raad met het college tijdens de zogenoemde Actualiteitenraad over actualiteiten en regelingen van werkzaamheden. Om u snel te informeren ontvangt u op woensdagmiddag, zo spoedig mogelijk na 16.00 uur, een overzicht van de ingediende onderwerpen. De vergadering begint om 10.00 uur in de raadzaal, duurt tot 11.00 uur en als de agenda daarom vraagt tot uiterlijk 11.30 uur.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.