Direct naar de content

Geef plastic de zak!

Rotterdam gaat op zoek naar het beste idee om de stad zoveel mogelijk vrij te krijgen van plastic tasjes. Rotterdamse inwoners en ondernemers kunnen tot begin september hun idee aandragen tijdens de wedstrijd Geef plastic de zak.
 

Het beste idee krijgt van de gemeente een startbudget van € 15.000 om het idee mee uit te voeren, en moet de stad helpen daadwerkelijk minder plastic tasjes te gaan gebruiken. Rotterdam loopt hiermee voor op het landelijke beleid om per 1 januari 2016 de gratis plastic zak te verbieden. Door Rotterdammers te vragen zelf mee te denken om de plastic zak vrijwillig niet meer te gebruiken wil Rotterdam een eerste slag slaan. Wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid) en raadslid Barbara Kathmann (PVDA) stellen dinsdag 14 juli 2015 officieel de actiesite www.geefplasticdezak.nl in werking.

Rotterdamse creativiteit 
Wethouder Langenberg kijkt uit naar de ideeën van Rotterdammers: “Als je weet dat wij hier jaarlijks 71 tasjes verbruiken, en Denen maar vier, zie je veel ruimte voor verbetering. Dat redden we niet met een verbod alleen. En als je ziet hoeveel creativiteit en ondernemerschap er in onze stad zit, is het volkomen logisch om de stad om goede ideeën te vragen.”

Vrij van plastic tasjes
PvdA-raadslid Barbara Kathmann diende de motie in om van Rotterdam de eerste plastic-tas-vrije stad te maken en is juryvoorzitter: “Met de jury gaan we heel goed letten op ideeën die écht zullen bijdragen aan het verminderen van plastic tasjes. Helemaal 100% reductie is niet realistisch. Er zijn ook situaties waarin plastic zakjes van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan voedselveiligheid. Maar laten we wel ambitieus zijn, als we het voorbeeld van de Denen kunnen volgen, doen we het goed.”

Geef plastic de zak
De wedstrijd Geef plastic de zak loopt tot en met 7 september. Inwoners en ondernemers in Rotterdam kunnen hun idee indienen via de website. Een jury van ondernemende Rotterdammers, onder voorzitterschap van Barbara Kathmann, wijst de winnaar aan. Deze wordt bekend gemaakt op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober. De gemeente Rotterdam draagt een startbudget bij van 15.000 euro, projecten waaraan verschillende partners bijdragen zijn van harte welkom.

Fossiele grondstof en milieuschade
Plastic tasjes hebben twee nadelige eigenschappen, hoe handig ze ook kunnen zijn. De tasjes worden gemaakt van aardolie, net als benzine en diesel. Een fossiele grondstof waarvan de wereld graag minder afhankelijk wordt. Van de totale jaarlijkse olieproductie, wordt wereldwijd naar schatting zo’n 8% ingezet voor de productie van tasjes. Na gebruik komt veel plastic terecht in vuilnisbak, of erger: buiten. In de stad en in de natuur kost het opruimen veel menskracht (en dus geld), terwijl wilde dieren kunnen sterven door ons plastic zwerfafval. Plastic is een materiaal dat niet of nauwelijks afbreekt, en juist goed hergebruikt kan worden, door zelf tasjes opnieuw te gebruiken of in de Plastic Heroes-bak te doen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

óf met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl