Direct naar de content

Gebruik alcohol en drugs onder Rotterdamse jongeren gehalveerd

Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in Rotterdam is gehalveerd. Uit onderzoek onder leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs eind 2013, blijkt dat steeds meer jongeren later beginnen met drinken. Het percentage jongeren dat op 14- of 15-jarige leeftijd al eens heeft gedronken, is afgenomen van 45% naar 27%. Het percentage dat in de afgelopen vier weken alcohol heeft gebruikt, is gedaald van 34% naar 15%. Ook blowen jongeren een stuk minder; het gebruik is van 11 naar 4 procent gedaald.

Rotterdam heeft de afgelopen collegeperiode met het programma Drugs & Alcohol stevig ingezet op het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tot 23 jaar. Doel is het boeken van maatschappelijke winst door het aanpakken van de negatieve effecten van drugs- en alcoholgebruik door jongeren zoals schoolverzuim en -uitval, vandalisme, geweld, gezondheidsschade en instroom in zware vormen van zorg.

Voorlichting en handhaving
"Deze resultaten laten zien dat de combinatie van voorlichting en strikte handhaving werkt," zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin). "De combinatie heeft ervoor gezorgd dat minder jongeren alcohol en drugs gebruiken en daardoor minder risico lopen problemen te krijgen met school, hun gezondheid en minder snel crimineel gedrag zullen vertonen."

Cannabis
Naast een daling in het gebruik van alcohol blijkt uit het onderzoek dat jongeren ook later beginnen met het roken van hasj of wiet. Het percentage jongeren dat ooit al eens cannabis heeft gebruik is afgenomen van 11% naar 4%. Het percentage recente cannabisgebruikers is gedaald van 5% in 2009/2010 naar 2% nu. Ook het combinatiegebruik is gedaald: het percentage jongeren dat in de laatste vier weken zowel alcohol als drugs heeft gebruikt, is afgenomen van 4,4% naar 1,2%.

Naleving
Ook de naleving is verbeterd. Onder naleving wordt verstaan: het niet schenken aan jongeren onder de 16 jaar en het niet doorschenken aan jongeren die onder invloed zijn van alcohol. Doel was de naleving te verbeteren met 10%. Uit extern onderzoek in uitgaansgebieden, supermarkten en sportkantines waar veel jongeren komen, blijkt dat de naleving van leeftijdsgrenzen is gestegen met 26,9% procentpunten: van 34% naar 43%. Naleving op niet doorschenken bij dronkenschap is gestegen met 46,7%; van 13% naar 20%. De Jonge: "We zijn op de goede weg, maar duidelijk is wel dat de naleving de komende jaren verder omhoog moet."

Innovatie
Rotterdam heeft gezorgd voor innovatie op het gebied van lokaal drugs- en alcoholbeleid. Met de aanpak op ROC’s was Rotterdam de eerste gemeente in Nederland om problematiek onder deze doelgroep samenhangend aan te pakken. Datzelfde geldt voor de aanpak op speciaal onderwijs, waar het gebruik zeer fors is in vergelijking met regulier onderwijs. Door een strikter schoolbeleid, interactieve lessen, betrokkenheid van ouders, training van docenten, screening van problematiek en een zorgprofessional die op school vroege hulp verleent, wordt gebruik en gerelateerde problematiek aangepakt. De aanpak voor sportverenigingen, de Sportcode, is eveneens uniek in Nederland. Hiermee wordt ingezet op het verhogen van naleving. Betrokkenheid van ouders is een van de meest voorname pijlers van deze aanpak.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl