Direct naar de content

Gebiedsvisie Stadionpark: op zoek naar meerwaarde voor heel Zuid

Brede discussie van start over toekomst van het Stadionpark

Het Stadionpark biedt volop kansen voor wonen, economie en werkgelegenheid, vrijetijdsbesteding en sport. Diverse partijen hebben bovendien concrete plannen om in het gebied te investeren. Door verschillende initiatieven slim te combineren en ruimte te bieden, ontstaat een gebied met meerwaarde voor heel Rotterdam en Rotterdam Zuid in het bijzonder. Dat is de kern van de concept-gebiedsvisie die de gemeente Rotterdam woensdag 6 januari heeft vrijgegeven voor consultatie.

In de concept-gebiedsvisie bestaat het Stadionpark uit twee delen: Waterfront en Sportstad. Binnen Waterfront (tussen de rivier en de Stadionweg inclusief het Eiland van Brienenoord) is vooral ruimte voor uitgaan en vrijetijdsbesteding, het beleven van de rivier, bedrijvigheid en wonen. Het andere deel, Sportstad (Stadiondriehoek, Varkenoord, Sportdorp en Park de Twee Heuvels), wordt een gebied met ruimte voor sport, wonen, onderwijs, leisure en horeca met veel groen.

De bereikbaarheid van het gebied (en daarmee van heel Zuid) kan worden verbeterd door van station Stadion een zogenaamd Stedenbaanstation te maken, gecombineerd met een nieuwe tramlijn.

Stadionontwikkeling
In de gebiedsvisie staan drie mogelijke stadionlocaties gemarkeerd die Feyenoord momenteel onderzoekt. De locaties liggen in of aan het Waterfront, vlak bij de Veranda. De gebiedsvisie schetst de mogelijkheden van een stadionontwikkeling en de bijbehorende voorzieningen om het hele gebied te versterken en meerwaarde hebben voor Zuid en heel Rotterdam. Feyenoord is een belangrijke partner in het gesprek over de gebiedsvisie. Feyenoord heeft zich gecommitteerd aan de doelen en het proces van de gebiedsvisie.

Consultatie
Het College heeft de concept-gebiedsvisie vrijgegeven voor consultatie. Hiermee nodigt de gemeente inwoners, ondernemers en gebruikers van het gebied uit om de visie te verrijken en te verbeteren. Met de consultatie wil ze de relaties in het gebied versterken, mogelijke investeringen bij elkaar brengen en deze zo goed mogelijk op elkaar stemmen. De concept-gebiedsvisie is de eerste aanzet om te komen tot een gezamenlijk beeld.

De komende periode starten ook gesprekken met professionele stakeholders in het gebied over de gebiedsvisie. Daarnaast organiseert de gemeente bredere participatiemomenten zowel fysiek als digitaal met bewoners en gebruikers van het gebied. De gebiedscommissies Feijenoord en IJsselmonde hebben hierbij een prominente rol.
De opbrengst van dit traject worden verwerkt in de definitieve gebiedsvisie. Deze wordt naar verwachting voor de zomer aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Op www.rotterdam.nl/stadionpark vindt u de volledige concept gebiedsvisie.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl