Direct naar de content

Gebiedsplan voor Feijenoord gereed

Uitnodiging aan bewoners om 16 maart plan vast te stellen

De afgelopen maanden heeft de gebiedscommissie Feijenoord bewoners, ondernemers en partijen in de wijk gehoord over het gebiedsplan Feijenoord 2014-2018. Op basis van deze input is het oorspronkelijke gebiedsplan aangepast.
 

In iedere wijk zijn er wijktafels gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is besproken wat de gemeente sinds 2014 heeft uitgevoerd in de wijken. Ook zijn de prioriteiten voor de laatste twee jaren van het gebiedsplan gepresenteerd.

Op basis van alle gehoorde wensen en suggesties, is het oorspronkelijke gebiedsplan aangepast. Dit bijgestelde gebiedsplan voor Feijenoord wordt besproken tijdens de gebiedscommissievergadering op:

Woensdag 16 maart om 20:00 uur in het Kopblok, Riederlaan 200, Rotterdam.

Alle bewoners van Feijenoord zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen, en reactie op het gebiedsplan te geven. Het uiteindelijke gebiedsplan (2014-2018) kunt u lezen op http://www.bis.rotterdam.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=5856.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marina Fidder, communicatieadviseur gebied Feijenoord, m.fidder@rotterdam.nl, of tel. 06-53321288