Direct naar de content

Gebiedscommissie zet in op goede voorzieningen en een schoon Hoek van Holland!

Meer verblijfsmogelijkheden voor een vierseizoenenbadplaats, aanvullen van de woningvoorraad, aandacht voor het milieu en een kwalitatief aantrekkelijke buitenruimte zijn enkele thema’s in het gebiedsplan Hoek van Holland. Onder meer deze punten moeten de aandacht krijgen de komende vier jaar, vindt gebiedscommissie Hoek van Holland.

Drie subcommissies bogen zich de afgelopen tijd over de drie thema’s van het gebiedsplan: zelfvoorzienende woongemeenschap, vitale en zelfredzame leefgemeenschap en kwalitatief hoogwaardige vierseizoenenbadplaats. Iedere subcommissie bepaalde een eigen werkwijze waarbij de leden onder meer het gesprek aangingen met bewoners en stakeholders.

Gebiedscommissie Hoek van Holland stelde op 17 juli het gebiedsplan vast met ambities die in 2018 gerealiseerd moeten zijn. Ambities die Hoek van Holland nog aantrekkelijker maken als dorp om te wonen, te werken en te recreëren. De gebiedscommissie heeft het gebiedsplan inmiddels bij het college van burgemeester en wethouders aangeboden.

Ambities voor Hoek van Holland
Het gebiedsplan Hoek van Holland beschrijft de belangrijkste ambities voor de komende vier jaar. De ambities komen voort uit de thema’s die hieronder staan vermeld. Voor een aantrekkelijke leefomgeving zijn goede voorzieningen nodig. De commissie maakt zich daarom sterk voor een goed functionerend wijkcentrum waarvoor een renovatie hard nodig is. Projecten als de H6 weg en de Hoekse lijn zorgen voor een betere bereikbaarheid via weg en spoor. Die bereikbaarheid is ook een voorwaarde om van Hoek van Holland een aantrekkelijke vierzseizoenenbadplaats te maken alsmede een toename van de verblijfsmogelijkheden. Om een betere balans te realiseren in de samenstelling van de bevolking is een verbetering en aanvulling van de woningvoorraad nodig. Dit alles uiteraard in een omgeving die hoog scoort op het gebied van schoon en heel. En voor een dorp en badplaats nabij een industriële omgeving is het van belang aandacht te besteden aan het milieu.

Zelfvoorzienende woongemeenschap
De bevolkingsopbouw van Hoek van Holland is onevenwichtig. Door de aanwas en doorstroming van midden- en hogere inkomens te faciliteren en kansen te bieden voor terugkeer of vestiging van gezinnen, kan een meer evenwichtige bevolkingsopbouw ontstaan. Hiervoor is het nodig te investeren in woningen, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte en bereikbaarheid. Vooral op het gebied van schoon en heel zet Hoek van Holland in op een hoger niveau dan Rotterdam. Op die manier blijft Hoek van Holland in de toekomst voor alle leeftijdscategorieën een aantrekkelijk dorp om te wonen.

Vitale en zelfredzame leefgemeenschap
Het dorpse karakter van Hoek van Holland zorgt voor een grote sociale cohesie. Dat moet de komende jaren behouden blijven, evenals de vitaliteit van de Hoekenezen. Er wordt de komende jaren ingezet op gezondheid door bijvoorbeeld sport en bewegen te stimuleren maar ook door een goede zorgstructuur te waarborgen. Daarbij is er aandacht voor de jeugd door het optimaliseren van talentontwikkeling en voortijdig schoolverlaters te begeleiden naar opleiding of werk.

Kwalitatief hoogwaardige vierseizoenenbadplaats
Hoek van Holland zet de komende jaren actief in de badplaats vier seizoenen aantrekkelijk te maken. Aantrekkingskracht door kwaliteit en niet zozeer door kwantiteit en waarvoor het hele jaar rond een aantrekkelijk aanbod bestaat. Niet alleen in voldoende verblijfsmogelijkheden maar ook in culturele voorzieningen en een ruim culinair aanbod.

Participatie gebiedsplan
Het gebiedsplan is in een korte periode tot stand gekomen; de mogelijkheid om uitgebreid met bewoners en professionals in gesprek te gaan was beperkt. De gebiedscommissie streeft ernaar de participatie met de Hoekenezen te versterken in de komende periode. Het gesprek aangaan met bewoners is van groot belang om de behoeften van het gebied in kaart te brengen en het college hiervan te overtuigen. Maar ook de bewoners aan te zetten zelf het initiatief te nemen en samen Hoek van Holland nog aantrekkelijker te maken als dorp om te wonen, te werken en te recreëren.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron de Koning, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, tel. 06 20 98 72 27.

www.rotterdam.nl/gebiedsplanhoekvanholland